woensdag 29 december 2021

Happy Postman

 
Hello everyone! I have another blog post for Jocelijne Design. This time I have transformed the cap from the Saint and Santa dies into a hat for a postman.                Hallo allemaal! Ik heb nog eens een blog post voor Jocelijne Design. Deze keer heb ik de pietenhoed van de Sint en Santa snijmallen omgetoverd tot een postpet.


For the cap you use the still the hat and the brim dies (Sint & Santa set). Instead of sticking the feather on the hat, I stuck the circle on it. Then I used the smallest star of the Happy Snail Mail dies. Now my bear is suddenly a postman.                Voor de post hied gebruik je de nog steeds de hoed en de rand snijmallen (Sint & Santa set). In plaats van de veer op de hoed te kleven heb ik het cirkeltje erop geplakt. Vervolgens gebruikte ik het allerkleinste sterretje van de Happy Snail Mail snijmallen. Nu is mijn beer plots een postbode.


Isn't he cute?                hij niet cute?


  

1 opmerking: