woensdag 15 december 2021

More Happy Mail Cards


Hello everyone, as promised you a remake on last week's card (click here to see that card) for Jocelijne Design.                Hallo allemaal, zoals beloofd vinden jullie een remake op het kaartje van vorige week (klik hier om dat kaartje te zien) voor Jocelijne Design.


First we have a birthday bunny.                Allereerst hebben we een verjaardagskonijntje.


Charlotte got a nice party hat on and stamps were decorated festive this time.                Charlotte kreeg een leuke feesthoed op en de postzegels werden al even feestelijk gedecoreerd.


But the deer is also present, because it provides cozy Christmas mail.                Maar ook het hertje is van de partij, want die zorgt voor gezellige kerstpost. 


The 3 cards are successfully made in my oppinion. I think it's a beautiful ensemble. Which of the 3 do you like best?                De 3 kaartjes kaartjes zijn in mijn ogen geslaagd. Ik vind het een mooi ensemble. Welke van de 3 vind jij het leukste?


    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten