zaterdag 22 januari 2022

Jocelijne Release: January 2022 - Patooties XL


Welcome to the second and last inspiration day of the Jocelijne Release. Today I would like to show you how you can combine the patooties XL.                       * Welkom op de tweede en laatste inspiratie dag van de Jocelijne Release. Vandaag toon ik jullie graag hoe je de patooties XL kan combineren.


You can combine both the XL and the regular petooties with many other sets. Like I did in the picture here.                       * Je kan zowel de XL als de gewone petooties met heel veel andere set combineren. Zoals ik hier deed op de foto.


By adding the items you make the animals lively and suitable for every occasion.                       * Door de items toe te voegen maak je de diertjes levendig en passend voor elke gelegenheid. 


What I also really like is that you can use the Patooties XL on the card and the regular Patooties for a suitable tag to wrap a present, for example.                       * Wat ik ook erg fijn vind, is dat je de Patooties XL kan gebruiken op de kaart en de gewone Patooties  voor een passende tag om bv. een cadeautje in te pakken.


I love them!                       * Ik vind ze geweldig!


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten