woensdag 23 februari 2022

Cutness Overload


Hello everyone! Do you remember the new stuff from Jocelijne Design I showed last week? Well, today I'm going to continue with the last products; "Baby Panda".                        * Hallo allemaal! Herinneren jullie nog dat ik vorige week de nieuwe spulletjes van Jocelijne Design toonde? Wel, vandaag ga ik nog even verder met de laatste producten; "Baby Panda".

 

As the name suggests, it is a beautiful set with pandas and many baby attributes. Jocelijne makes all the figures in such a way that you can use them with the other stamps. That's why you also see the bunny and the hat from other stamp sets (at the bottom you can the supplies list).                        * Zoals de naam het verklapt is het een schattige set met panda's en vele baby attributen. Jocelijne maakt alle figuurtjes zo, dat je ze met de andere stempels kan gebruiken. Daarom zie je ook het konijntje en de muts van andere stempel sets (onderaan kan je al het gebruikt materiaal terug vinden).


It's a really cute set, perfect for all those sweet babies.                        * Het is echt een snoezig setje, perfect voor al die lieve baby'tjes. 


Of course I couldn't stop there. In the previous post for Jocelijne I told you that you can also transform the ducks, so that you can use it on a birthday card.                        * Natuurlijk kon ik het hier niet bij laten. In de vorige post voor Jocelijne vertelde ik jullie dat je de eendjes ook kan omtoveren, zodat het past op een verjaardagskaart.


I tranformed the duck into a beautiful swan with a crown. Perfect for an elegant birthday card.                        * Ik maakte van de eend een mooie zwaan met een kroon. Perfect voor een elegante verjaardagskaart.


I think the new release is really beautiful and too cute! Tot vrijdag!                        * Ik vind de nieuwe release echt weel zo mooi en weer veel te schattig! See you on Friday!

      

1 opmerking: