zaterdag 19 februari 2022

Happy Duck-Mother's Day

Hello all! Today we continue with the release of Jocelijne Design.                        * Hallo allemaal! Vandaag gaan we verder met de release van Jocelijne Design.

Let me show you the "Baby Ducklings" dies.                        * Laat me je de "Baby Ducklings" snijmallen laten zien.

It's a cute set that of course was made with the eye to make baby cards, that's how it should be with a real baby release. Yet, you can use it for many other things, such as a Mother's Day card, or even a birthday card (yes, I'll show that later on!).                        * Het is een schattig setje dat natuurlijk is gemaakt met het oog om baby kaartjes te maken, dat kan niet anders met een heuse baby-release. Toch kan je het voor heel veel andere dingetjes gebruiken zoals hier een Moederdag kaartje, of zelfs een verjaardagskaart (jawel hoor, dat toon ik nog wel eens!).


You can position the dies in such a way that the little ducks can look to both the left and the right. That does make it fun to create a complete scene.                        * Je kan de snijmallen zo positioneren dat de kleine eendjes naar zowel links als rechts kunnen kijken. Dat maakt het wel leuk om een hele scene te maken. 


I would be the last duckling, distracted by everything on my way haha. Do you recognize yourself somewhere on the card?                        * Ik zou het laatste eendje zijn, afgeleid door alles op mijn weg haha. Herken jij jezelf ergens op het plaatje?


1 opmerking: