woensdag 2 maart 2022

Hello Baby


As you probably already know, I have something ready for Jocelijne Design every Wednesday.                        * Zoals jullie waarschijnlijk al weten heb ik elke woensdag iets klaarstaan voor Jocelijne Design.


Today I show again a card with the "Baby Smiles" dies set.                        * Vandaag toon ik opnieuw een kaartje met de "Baby Smiles" snijmallen set. 


So you can not only combine them with other sets such as the "Patooties (XL)", but the faces ensure that you can also use it perfectly on its own.                        * Je kan ze dus niet alleen combineren met andere sets zoals de "Patooties (XL)", maar de gezichtjes zorgen ervoor dat je het ook perfect op zichzelf kan gebruiken.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten