woensdag 9 maart 2022

Spring in the air


Good afternoon everyone!! It's Wednesday again = Jocelijne Design day!                        * Goeie middag iedereen!! Het is weer woensdag = Jocelijne Design dag!

 

As you can see, I have provided something nice again. 3 boxes that are decorated with mainly the Patoeties XL.                        * Zoals je kan zien heb ik weer iets leuks voorzien. 3 doosjes die versiert zijn met voornamelijk de Patoeties XL.

 

The very first box got a bunny. I combined it with the Hippity Hop stamp & die set.                        * 
Het allereerste doosje kreeg een konijntje. Ik combineerde het met de Hippity Hop stamp & die set.


Next I created the Bee box. On this box I used a lot of different stamps and dies.                        * Vervolgens heb ik de bijtjes-doos gemaakt. Op dit doosje heb ik veel verschillende stempels en stansen gebruikt.


The star in the background is from the Happy Smiles die set. The little star on top and sentiment are from the Miss Sparkles stamp and die set. Last but not least I also used the Valentine Kisses stamps and dies to create the wings.                        * De ster op de achtergrond komt uit de Happy Smiles stansset. Het sterretje dat er bovenop plakt en de tekst komen uit de Miss Sparkles stempel- en stansset. Last but not least heb ik ook de Valentine Kisses stempels en dies gebruikt om de vleugels te maken.


There couldn't miss a butterfly between all these spring elements.                        * Tussen al deze lente-elementen kon er geen vlinder ontbreken.


I really love all the boxes & I cannot wait to create more of them.... Maybe next time I make some with wild animals?                        * Ik ben echt dol op alle dozen en ik kan niet wachten om er meer te maken... Misschien maak ik de volgende keer wat doosjes met wilde dieren?

1 opmerking: