woensdag 23 maart 2022

The Cutest Easter Gift Bags


Last week I skipped a week for Jocelijne Design. Today that means that we show two nice projects, yes!                       * Vorige week heb ik een weekje ovegeslagen voor Jocelijne Design. Vandaag betekend dat dan dat we twee leuke projectjes tonen, joepie!


First of all, I would like to show you the chocolate egg bag from above. I decorated it with the 'Baby Ducklings' dies set.                       * Allereerst toon ik jullie graag op bovenstaande foto het chocolade eitjes zakje. Ik decoreerde het met de 'Baby Ducklings' snijmal set.


Then I made a small gift box (because I liked them so much last time).                       * Vervolgens maakte ik een klein geschenkdoosje (omdat ik ze vorige keer zo leuk vond).


I used the 'Patooties XL' for this.                       * Ik gebruikte hiervoor de 'Patooties XL'.


On the back made a flower with the 'Flowers for Mom' cutting dies.                       * Op de achterzijde maakte een bloemetje met de 'Flowers for Mom' snijmalen.

  

1 opmerking: