woensdag 13 april 2022

Star Shaped Card


Wednesday is Jocelijne Design day and today is no different than usual.... Today I made a small card for a small note.                        Woensdag is Jocelijne Design dag en dat is vandaag niet anders dan anders.... Vandaag maakte ik een klein kaartje voor een kattebelletje. 


This card is also special because it is shaped like a star. It is actually very easy to make. You cut part of the star from folded paper. As a result you get a weird hexagon when you unfold the card.                       * Dit kaartje is ook speciaal omdat het de vorm heeft van een ster. & Eigenlijk is dat heel makkelijk te maken. Je snijd een deel van de ster uit dubbelgevouwen papier. als ge volg krijg je een rare zeshoek als je het kaartje openvouwt.


To make the card look like a star you have to cut the complete star from patterned paper. You then stick this star on the star-like cardbase.                       * Om het kaartje er als een ster uit te laten zien snijd je uit patroon papier de volledige ster. Deze ster kleef je vervolgens op het sterachtig-kaartbasis.


Finally, I decorate the card with the cute panda and a paw. I think he has become super sweet like this.                       * Als laatste stap decoreerde ik het kaartje met de schattige panda en een pootje. Ik vind hem super lief geworden zo.

 
    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten