woensdag 4 mei 2022

Happy Mother's day card


Hello Hello hello!! Do you know that Sunday is Mother's Day? Of course I had to make a card with the 'Flowers for Mom' dies from Jocelijne Design.                       * Hallo hallo hallo!! Weten jullie dat het zondag moederdag is? Natuurlijk moest ik een kaartje maken met de 'Flowers for Mom' snijmallen van Jocelijne Design.


This ticket will be ready more than early enough for me. In Antwerp they celebrate Mother's Day on 15 August. The date August 15 is no coincidence, because that is the name day of Mary, the mother of Jesus.                       * Voor mij zal dit kaartje meer dan vroeg genoeg klaar liggen. In Antwerpen vieren ze moederdag op 15 augustus. De datum 15 augustus is geen toeval, want dat is de naamdag van Maria, de moeder van Jezus. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten