woensdag 25 mei 2022

Jocelijne Release - May day 3: Fruity Smiles


Of course I owe you the last new set from Jocelijne Design...                       * Natuurlijk ben ik jullie nog de laatste nieuwe set van Jocelijne Design te goed...


This set includes "Fruity Smiles".                       * Deze set noemt "Fruity Smiles".


The fruits are super fun to combine with so many other sets. Here I combined it with Bacon and the new Coffee Time dies.                       * De fruitjes zijn super leuk te combineren met zo veel andere sets. Zo combineerde ik hem hier met Bacon en de nieuwe Coffee Time snijmallen.


That Coffee Time can of course also become a Tea-time with delicious strawberry tea.                       * Die Coffee Time kan natuurlijk ook een Tea-time worden met lekkere aardbeithee. 


You can make so many fruits with the die set, I'm not done with it yet!                       * Je kan zoveel fruitjes met de snijmal set maken, ik ben er althans nog niet klaar mee!


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten