woensdag 13 juli 2022

Jocelijne Design - July day 1: Alphabet Dies


Hello all!! Today I have a first card ready for the release of Jocelijne Design. Here you see the new alphabet die set:                       * Hallo allemaal!! Vandaag heb ik een eerste kaart voor de release van Jocelijne Design klaarstaan. Hier zien jullie de nieuwe alfabet snijmallen set:


An alphabet set is always nice, especially if it looks slightly different than usual alphabet dies. It is also useful for having text to match other materials, but it's certainly nice to use it on its own.                       * Een alfabet snijmallen set is altijd leuk en zeker als deze toch net iets anders eruit ziet dan ge gewoonlijke alfabet stansen. Het is ook handig om een passende tekst te hebben bij andere materialen, maar het is zeker ook leuk om het op zichzelf te gebruiken.


So on this card I used it on its own with an Ombré effect. (Ombré is the mixing of one color shade to another, usually moving from a light to a dark shade).                       * Op deze kaart gebruikte ik hem dus op zichzelf met een Ombré effect. (Ombré is de menging van de ene kleurtint naar de andere, waarbij meestal  van een lichte naar een donkere tint).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten