donderdag 15 september 2022

Halloween Inspiration Week


This week Newton's Nook Designs is getting ready for Halloween with a fun Inspiration week! All week the NND Design Team will be sharing inspiration using some of their favorite Halloween products to get you in the mood for tricks and treats! Check out what I created today, but don't forget to check the NND Blog this week for more fun inspiration!                       * Deze week maakt Newton's Nook Designs zich klaar voor Halloween met een leuke inspiratieweek! De hele week zal het NND Design Team inspiratie delen met enkele van hun favoriete Halloween-producten om je in de stemming te brengen voor griezels en lekkernijen! Hieronder kan je zien wat ik  heb gemaakt, maar vergeet zeker niet de NND Blog te bekijken voor meer leuke inspiratie!


As you can see I made three spooky gift boxes with different stamp sets, dies and paper pads.First there's the vampire box. But how do you actually become a vampire? First you must have been bitten by a vampire. You also have to die from it and only then you can be resurrected as a vampire. You can scare away a vampire with: garlic; a crucifix (that is the holy cross of Christianity, on which Jesus died).                       * Zoals je kunt zien heb ik drie griezelige geschenkdoosjes gemaakt met verschillende stempelsets, dies en paperpads. Allereerst is er de vampierendoos. Maar hoe word je nu eigenlijk een vampier? Eerst moet je door een vampier gebeten zijn. Je moet er ook aan sterven en pas daarna kun je als vampier herrijzen. Je kunt een vampier verjagen met: knoflook; een crucifix (dat is het heilige kruis van het christendom, waar Jezus aan stierf).


Do you have witch blood? Just beware, in the past there was a water test. The person was thrown into the water with tied hands and feet. If the person floated it was a witch and than they got tortured or killed. If she sank she was innocent.                       * Heb jij heksenbloed? Pas dan maar op want vroeger werd de waterproef uitgevoerd. De beschuldigde werd met gebonden handen en voeten in water gegooid. Als de persoon bleef drijven was het een heks en werd ze gemarteld of gedood. Als ze zonk was ze onschuldig.


Finally we have, Elisabeth is the wife and sister of Victor Frankenstein. Victor innovative her as his perfect wife: young, beautiful and devoted to him.                       * ls allerlaatste hebben wij, Elisabeth is de vrouw en zus van Victor Frankenstein. Victor beschrijft haar als zijn perfecte vrouw: jong, mooi en volledig toegewijd aan hem.


Don't forget to check out the Halloween products category at Newton's Nook Designs and get your favorite creeps to create the spookiest Halloween projects!                       * Vergeet niet om de categorie Halloween-producten te bezoeken bij Newton's Nook Designs en ontvang je favoriete griezels om de meest spookachtige Halloween projectjes te maken!

    

      

1 opmerking: