donderdag 24 november 2022

Sympathy and strength


Hello everyone, today I Want to share a card with you I made for a colleague.                       * Hallo allemaal, vandaag wil ik een kaart met jullie delen dat ik voor een collega heb gemaakt.


Inspired by Helga's card, I set to work to convey a loving message for a decedent                       * Geinspireerd door het kaartje van Helga ging ik aan de slag om een liefdevolle boodschap over te brengen voor een overleiden.


I also really liked being able to use my cricut for the tube. I taped the word 'Troost' (= sympathy) to the tube with vinyl and made a mini tag at the top.                       * Ik vond het ook erg leuk om mijn cricut aanvullend te kunnen gebruiken voor het buisje. Ik plakte met Vinyl het woord troost op het buisje en maakte een mini-tag bovenaan.


Hopefully I can give you inspiration, when needed. I think handmade items are super powerful on those moments people need it the most.                       * Hopelijk kan ik jullie hiermee inspiratie geven, wanneer nodig. Want handgemaakte items zijn zo krachtig op momenten dat mensen het het meest nodig hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten