donderdag 13 april 2023

Office Decor / Cutest Moon Mouse pad


Hi creative peeps, happy Thursday! Today I'm writing this blog post for Printable Cuttable Creatables.                        * Hallo creatievelingen, alvast een fijne donderdag! Vandaag heb ik terug een blogpost voor Printable Cuttable Creatables.

We spend quite a lot of time at work. In my opinion we can show our personality there too and it’s fun to make it a little bit our second home.... That’s why I made a mousepad with the lovely “Cute Moon” SVG file.                        * We brengen best veel tijd door op het werk. Naar mijn mening is het dus ook belangrijk om een persoonlijke touch te tonen op het werk en het is tenslotte toch ook beetje ons tweede thuis.... Daarom heb ik een muismat gemaakt, met het mooie “Cute Moon” SVG-bestand.


I will explain in this photo tutorial how I made it:                        * Ik zal in deze foto-tutorial uitleggen hoe ik het heb gemaakt:

  1. First I did apply the png images from the “Cute Moon” SVG file to a Word document. I like to show you this in Word, simply because almost everyone use this program on his/her computer. I did cut the stars, so I could use them individual (using the crop tool from Word). I placed the moon and stars on a square that is as big as my mousepad (you can see the dimensions on the ruler from Word).  I did search on the internet for pastel cloud pictures to use as background. As last step I did write out a text that was fitting this cute image (‘working on my dreams’).                        * 1. Eerst voegde ik de png-afbeeldingen van het "Cute Moon" SVG-bestand toe een Word-document. Ik laat dit graag in Word zien, simpelweg omdat bijna iedereen dit programma op zijn/haar computer gebruikt. Ik sneed de sterren uit, zodat ik ze afzonderlijk kon gebruiken (met behulp van het gereedschap "Bijsnijden" in Word). Vervolgens plaatste ik de maan en de sterren op een vierkant, dat zo groot is als mijn muismat (je kunt de afmetingen zien op de liniaal in Word). Ik zicht op internet ook naar pastelkleurige wolkenfoto's om als achtergrond te gebruiken. Als laatste stap schreef ik nog een tekst die paste bij dit schattige plaatje (‘working on my dreams’).

  2. Of course don’t forget to mirror your image and print it out with a sublimation printer. With some heat resistant tape I attached the sublimation paper to the mousepad. Next I covered it all with some baking paper (please do not forget to protect your surface! If the sublimation ink makes a mark, it’s possible it transfers to other objects!).                        * 2. Vergeet natuurlijk niet je afbeelding te spiegelen en uit te printen met een sublimatieprinter. Met wat hittebestendige tape plakte ik het sublimatiepapier op de muismat. Vervolgens heb ik het geheel bedekt met wat bakpapier (vergeet niet je oppervlak te beschermen! Als je een vlek hebt van de sublimatie-inkt, is het mogelijk dat deze vlek wordt overgedragen op andere projecten!).

  3. Press settings: 180° Celsius or 356° Fahrenheit for 60 to 120 seconds.  A lot of the times you can find the correct adjustments on the website where you bought your sublimation articles.                        * Persinstellingen: 180° Celsius of 356° Fahrenheit gedurende 60 tot 120 seconden. Vaak kan je de juiste instellingen vinden op de website waar je je sublimatie artikelen hebt gekocht.

This mousepad is making my desk a little more attractive and it's so much more fun to work on now! I'm curious how you all dress up your working space? Please let me know below!                        * Deze muismat maakt mijn bureau een beetje aantrekkelijker en het is nu zoveel leuker om er te werken! Ik ben benieuwd hoe jullie allemaal je werkruimte aankleden? Laat het me het zeker hieronder weten!

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten