donderdag 8 juni 2023

DIY Suncatchers with the Cricut and PCC


Hello there friends, today I am sharing two different ways to make suncatchers. Both techniques are super easy to make, so let’s jump in it.                        * Hallo daar vrienden, vandaag deel ik twee verschillende manieren om suncatchers te maken. Beide technieken zijn supergemakkelijk te maken, dus laten we erin springen.
 
Before I start, I like to share all 
Printable Cuttable Creatables products used. In this post I’m using: “Kindness Rainbow Retro”, “Great Day Retro”, “Spread Sunshine Retro” and “Let the Good Times Roll” SVG File.                        * Toch nog even voor ik begin, deel ik graag alle gebruikte Printable Cuttable Creatables producten. In dit bericht gebruik ik: "Kindness Rainbow Retro", "Great Day Retro", "Spread Sunshine Retro" en "Let the Good Times Roll" SVG-bestand.


The first technique is to print and cut “Window Cling”.                        * De eerste techniek is het printen en knippen van “Window Cling”.


You can buy different Window Clings to print on. If you use a Cricut you can “flatten” the image to make the SVG a printable and cuttable file. (You can find the button on the right below in Design Space.)                        * Je kan verschillende Window Clings kopen om op te printen. Als je een Cricut gebruikt, kan je de afbeelding "afvlakken/flatten" om van de SVG een afdrukbaar en knipbaar bestand te maken. (je vindt de knop rechtsonder in Design Space.)


After it’s printed you can cut the design with your machine.                        * Nadat het is afgedrukt, kan je het design uitsnijden met je machine.


This clear window cling creates pretty removal glass designs.                        * Deze doorzichtige raamsticker creëert mooie en herbruikbare designs voor glas.


But to be honest, I like the second technique the most; using suncatcher vinyl.                        * Maar eerlijk gezegd vind ik de tweede techniek het leukst; sun catcher vinyl gebruiken.


First you cut the outline of the suncatcher vinyl (this vinyl has a rainbow glass/holographic cover. It sticks on glass and is removable). After you cut the outline you start cutting all layers from the SVG with normal vinyl and simply attach all layers on the outline.                        * Eerst knip je de omtrek van het suncatcher-vinyl uit (dit vinyl heeft een regenboogglas/holografische toets. Het plakt op glas en is verwijderbaar). Nadat je de omtrek hebt uitgesneden, begin je met het uitsnijden van alle laagjes uit de SVG met normaal vinyl en plak het als een puzzel op het design.


The sun will create rainbow magic across your walls! I love it!                        * De zon zal regenboogmagie op je muren doen verschijnen! Ik hou ervan!


What is your favorite technique?                        * Wat is je favoriete techniek?

 
  

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten