maandag 14 augustus 2023

Cute Tag Mini Album


This Monday I have something different than a card. Tomorrow is Mother's Day and I wanted to make a nice mini photo album with the new release of Carlijn Design. Of course this can be just as good for a birthday or just to give your mom something sweet.                        * Deze maandag heb ik eens iets anders dan een kaartje. Morgen is het moederdag en ik wilde graag met de nieuwe release van Carlijn Design een leuk mini fotoalbum maken. Natuurlijk kan dit evengoed voor een verjaardag of gewoon om je mama eens in de bloemetjes te zetten.


I used the mini slimline tags as the base for the album.                        * Ik gebruikte de mini slimline tags als basis voor de album.


Next I always used a polaroid with a hot foiled label.                        * Vervolgens gebruikte ik telkens een polaroid met een een hot foiled label.


I enjoyed going back in time and highlighting all the important moments like baptism. Not that I'm still so religious, but it are moments that we have celebrated and of which there are often beautiful pictures. So on each back of the label it says from which moment the photo was.                        * Ik vond het leuk om een keertje terug te gaan in de tijd en alle belangrijke momenten als christen eens in de verf te zetten. Niet dat ik nog zo gelovig ben, maar toch zijn het momenten die we hebben gevierd en waar vaak mooie foto's van zijn. Dus op elke achterkant van de label staat dan ook van welk moment de foto was.


I think my mom will like it! & Now I hope that there will also be some wedding dies, to make the booklet complete.                        * Ik denk alvast dat mijn mama het wel leuk zal vinden. Nu hoop ik dat er ook nog trouwsnijmallen bijkomen, dan is het boekje pas echt compleet. 


   
       

1 opmerking: