dinsdag 1 augustus 2023

Happy Camperrrr


In this post I will show you a fun idea for a cat tipi tent made for the Printable Cuttable Creatable blog. I decorated a sign with some pretty illustrations “I’d Rather Be Camping” SVG Bundle and “Peekaboo Cat Face” SVG File.                        * In deze post laat ik je een leuk idee zien voor een tipi-tent voor katten gemaakt voor de Printable Cuttable Creatable blog. Ik versierde een bord met enkele mooie illustraties "I'd Rather Be Camping" SVG-bundel en "Peekaboo Cat Face" SVG-bestand.

Recently we bought a tent in which the cats can rest in. My husband asked me to make a nameplate for our two cats (Oliver and Bailey).                        Onlangs hebben we een tent gekocht waar de katten in kunnen rusten. Mijn man vroeg me een naambordje te maken voor onze twee katten (Oliver en Bailey).

Of course I wanted to use kitten faces “Peekaboo Cat Face”, so I chose two cats from the set that look like ours. Then I used the accessories of the camper as a base to make the cat heads come out. In the middle I placed the mountains (you can also buy it separately "Mountains" SVG file). Finally, I chose a photo of a starry sky for the background and I wrote a funny text.                        * Natuurlijk wilde ik kittengezichten "Peekaboo Cat Face" gebruiken, dus koos ik twee katten uit de set die op de onze lijken. Daarna heb ik de accessoires van de camper als basis gebruikt om de kattenkoppen uit te laten komen. In het midden plaatste ik de bergen (je kan deze ook apart aankopen "Bergen" SVG-bestand). Uiteindelijk koos ik een foto van een sterrenhemel als achtergrond en schreef ik een grappige tekst.


 I hope you are inspired by this post. See you soon!                        * Ik hoop dat ik je ge├»nspireerd hebt door deze post. Tot snel!

 

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. 
You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten