vrijdag 27 oktober 2023

Halloween Wood Sign with Cricut Maker

Hi there, today here on the blog and I’m excited!! In this post I will show you a totally different project than I normally do. I will be making a wood sign using the “Lil Boo Ghosts” SVG Cut Files from Printable Cuttable Creatables.                        * Hallo daar, vandaag hier op de blog en ik ben enthousiast!! In deze post laat ik jullie een totaal ander project zien dan ik normaal doe. Ik ga een houten bord maken met behulp van de "Lil Boo Ghosts" SVG Cut-bestanden van Printable Cuttable Creatables.


1.  If you want to cut wood you need a Cricut Maker and the knife blade. I’m also using Basswood from Cricut.                        * 1. Als je hout wilt snijden, heb je een Cricut Maker en het mes nodig. Ik gebruik ook Basswood van Cricut.

2. It’s very important the wooden piece stays where it is. So I recommend using a strong grip mat and taping the wood with a strong painters tape onto the mat.
If you cut wood with a Cricut machine you need to be patient, it takes long to cut true the wood. Most of the time I even let the machine cut twice in stead of once (if you do that, do not unload your mat!). It’s also very important that your computer doesn’t go on sleep mode while cutting. Otherwise you will lose your wood piece and have to start all over again.                        * 2. Het is heel belangrijk dat het hout zicht niet verplaatst tijdens het snijdens. Ik raad daarom aan om een ​​stevige gripmat te gebruiken en het hout met sterke schilderstape op de mat te plakken.
Als je hout snijdt met een Cricut-machine, moet je geduld hebben, het duurt lang om het hout door te snijden. Meestal laat ik de machine zelfs twee keer snijden in plaats van één keer (als je dat doet,unload je mat niet!). Het is ook erg belangrijk dat je computer tijdens het snijden niet in de slaapstand gaat. Anders verlies je je stuk hout en moet je helemaal opnieuw beginnen.

3. After you cut true the wood, it’s nice to sand all cute elements neatly.                        * 3. Nadat het hout is uitgesneden, is het leuk om alle schattige elementen netjes te schuren.


To let the text in the speech bubbles stand out, I used "veneer".  The only thing that is different when cutting veneer, is the blade. I changed the blade in to a “Deep Point Blade”. Next I did ink a wooden slice with dark brown ink, so it looked burned. As a final step I glued everything in place.                        * Om de tekst in de tekstballonnen goed te laten uitkomen heb ik fineer gebruikt. Het enige dat anders is bij het snijden van fineer, is het mes. Ik heb het mes vervangen door een “Deep Point Blade”. Vervolgens heb ik een houten plankje met donkerbruine inkt geïnkt, zodat het er verbrand uitzag. Als laatste stap heb ik alles op zijn plaats gelijmd.


BOO-YAA Happy Halloween!!                        * BOO-YAA Happy Halloween!!

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten