vrijdag 9 februari 2024

NND February Release: Newton’s Lucky Clover & Lucky Dog set, Shamrocks Hot Foil Plate.


Hello everyone, it's time for a Mini Newton's Nook Designs release.                        * Hallo allemaal, het is tijd voor een Mini Newton's Nook Designs-release.


Today we showcase the: Newton’s Lucky Clover Stamp Set, Lucky Dog Stamp Set and Shamrocks Hot Foil Plate.                        * Vandaag presenteren we de: Newton's Lucky Clover-stempelset, Lucky Dog-stempelset en Shamrocks Hot Foil Plate.


I made two tag as inspiration, check out the NND blog for more details.                        * Ik heb twee tags gemaakt ter inspiratie, bekijk de NND blog voor meer details.


Have a happy weekend & good luck!!                        * Fijn weekend en veel geluk!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten