maandag 25 januari 2016

Guest Designer: Tic Tac Toe Challenge Two

Hi everyone today I'm super excited to be a guest at the Tic Tack Toe Challenge blog!! It's a new challenge blog, so if you don't know them yet, be sure to take a peek at their blog.       * Hallo iedereen vandaag ben ik super enthousiast om een gast te zijn op de Tic Tack Toe Challenge blog!! Het is een nieuwe uitdagingsblog, dus als je ze nog niet kent, moet je een kijkje nemen op hun blog!!


This post is for the second challenge they will be having. The game of tic-tac-toe gives challenges a new twist! You simply choose any three elements in a row – down, across or diagonal - and use them in your project. Pretty easy and fun, right?  It wasn't difficult to make my choose in the Tic Tac Toe Challenge, because I love to make scene cards with critters. That's why I was inspired to the words; trees, die-cuts and critters.          * Dit bericht is meteen ook voor hun tweede uitdaging. Het spel van tic-tac-toe geeft uitdagingen een nieuwe twist! Je kiest simpelweg drie elementen op een rij - naar beneden, rechts of diagonaal - en die elementen gebruik je in je project. Vrij eenvoudig en leuk, toch? Het was niet moeilijk om mijn elementen te kiezen in de Tic Tac Toe Challenge, want ik hou van scène met beestjes op mijn kaarten. Daarom was ik dan ook geïnspireerd door de woorden; bomen, die-cuts en beestjes.

Because someone got a baby I wanted to make a card with my new stamp set Lawn Fawn (Plus One stamp set). The stork is just one critter, but I hope you forgive me for that (hihi). For the next step I knew I had to use die-cuts, so I decided to make a scene in a shape; a circle.  The circle got a pink ombre color with distress ink. As last I descended to use a stencil (C.C. Designs - Brich Trees Stencil) for the trees. These I made with texture paste and a lot glitter (of course the picture doesn't show) used with the stencil.        * Omdat iemand een babytje kreeg, wilde ik een kaart met mijn nieuwe stempel set van Lawn Fawn (Plus One stempel set) maken. De ooievaar is slechts één beestje, maar ik hoop dat jullie me dat vergeven (hihi). Voor de volgende stap wist ik dat ik die-cuts moest gebruiken, dus besloot ik om een scène in een vorm te maken; een cirkel. De cirkel heeft een roze ombre kleur met distress inkt. Voor de laatste stap gebruikte ik een stencil (CC Designs - Berkenbomen Stencil). Die bomen gemaakte ik dan ook met "texture paste" en veel glitter (natuurlijk toont het beeld dat niet heleaal) en de stencil.


 The little flower and green leaves, give the card a little more cuteness. It was all finished with some background paper, sequins and a sentiment from Els Brigé that says Welcome in Dutch.       * De kleine bloem en groene bladeren, geeft de kaart iets extra schattig. De afwerking geburde met het achtergrond papier, pailletten en een woord stempel van Els Brigé.


I had a lot fun & can't wait to see some awesome cards from you on their challenge!!      * Ik had veel plezier en kan niet wachten om een aantal geweldige kaarten jullie te zien op hun uitdaging!!

4 opmerkingen: