maandag 1 mei 2017

Gift Set

Hello everyone!! I'm here again and today I have a nice post for you. I not only show a card, but also envelope and gift made with the Els Brigé items.               * Hallo iedereen !! Hier ben ik weer en vandaag heb ik een leuke post voor jullie. Ik toon niet alleen een kaartje, maar ook bijbehorende envelop en cadeautje gemaakt met  Els Brigé items.


First I looked for a nice color combination; Brown and red seemed suitable colors. They stick well to each other. By using a same stencil, I made all the items fit together. Throughout the entire series I also used the same word stamp sets; "Bedankt", "Hallo" and "Mijnheer. & Mevrouw".               * Eerst zocht ik een leuke kleurencombinatie op; Bruin en rood leken mij geschikte kleuren. Ze steken goed af elkaar. Door het gebruik van een zelfde sjabloon maakte ik alle items bij elkaar in elkaar. Doorheen de hele serie gebruikte ik ook dezelfde woord stempel sets; "Bedankt", "Hallo" en "Mijnheer & Mevrouw".
 

On the card I added the white and gray as extra colors.
In addition, I also used the "Bedankt" dies (that means thank you in Dutch) and a heart of the "knuffel konijntjes" stamp and dies set. On the envelope and the bag I used two cute rabbit from the "
knuffel konijntjes" stamp set.               * Op het kaartje heb ik wit en grijs als kleuren toegevoegd. Daarnaast gebruikte ik ook een de "Bedankt" snijmal en een hartje van de "knuffelkonijn" stempel en stans set. Op de enveloppe en het zakje gebruikte ik twee stempels vanuit alle andere schattige konijntjes van "knuffelkonijn" stempelset.


Below you can see closely the envelope and the gift.               * Hier kunnen jullie de enveloppe en het pakketje nogmaals van dichter bij zien.


That was my post, see you later!               * Ziezo dat was het voor vandaag tot de volgende!

https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/knuffelkonijn-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/mijnheer-mevrouw-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: