maandag 21 augustus 2017

Smoochy Hallo

Hello everyone, today I have made a nice and simple card with the Els Brige's products.                * Hallo iedereen, vandaag heb ik een leuk en eenvoudig kaartje gemaakt met Els Brige haar producten.


First of all, I made the background to use the 'smooching' technique. For the technique, I rubbed the ink pad of my distress ink on a plastic (I just used stamp packaging). Then I spat some water on the plastic and then I pushed my paper into the ink. So I did it twice; First with blue and then with the green ink, but dried the paper in-between.                * Allereerst maakte ik de achtergron doot de 'smootching' techniek te gebruiken. Voor techniek wreef ik het inktkussen van mijn distress ink op plastiek (ik gebruikte hiervoor gewoon stempel verpakking). Vervolgens spreyde ik wat water erop en  duwde nadien mijn papier in de inkt. Ik deed het dus 2 keer; eerst met blauw en daarna met de groene inkt, maar liet het papier tussen door wel drogen.

 

 After cutting out a star motif from half-transparent paper, I cut the word hello and my paper for the matching stamp 'een kaartje voor jou' (= 'A card for you').               * Nadat ik uit half-doorschijnend papier een sterrenmotief sneed, sneed ik ook het woord hallo uit en mijn papiertje voor de bijpassende stempel 'een kaartje voor jou'. 


Hopefully you liked it; See you next time.                * Hopelijk vonden jullie het leuk; tot de volgende.

https://www.elsbrige.com/shop/hallo-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-stempelset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: