vrijdag 1 juni 2018

Let's Take A Selfie

Hi! Today I have a project to share with you featuring the “Hier & Nu” stamp set from Els Brigé. At first glance the stamp set seems to be something for scrapbookers, of course it can be used for much more and that’s what I want to show you here.              * Hallo! Vandaag toon ik een projectje gemaakt met de the “Hier & Nu” stempel set van Els Brigé. Op het eerste zicht lijkt de stempel set eerder iets voor scrapbookers, natuurlijk kan het voor veel meer gebruikt worden en dat wil ik hier tonen.


I made a bag on the front of my card and put a polaroid photo in it. The texts of the set are perfect for sending a nice memory in a card. The text means in Dutch “Selfie-time, I never want to forget this”.              * Zo maakte ik een zakje op de voorkant van mijn kaart en stopte er een polaroid foto in. De teksten van de set zijn perfect om een leuke herinnering op te sturen met een kaart.


When you open the card another text appears (made with the “Bedankt” and “Hier & Nu” stamp sets). It tells the recipient again how much you loved the moment.              * Wanneer je de kaart opent, verschijnt er een andere tekst (gemaakt met de "Bedankt" en "Hier & Nu" stempelsets). Het vertelt de ontvanger nogmaals hoeveel je van het moment hield.


 I hope this inspired you to create more beautiful projects! Happy crafting!              * Ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd om nog meer mooiere projecten te maken! Veel knutsel plezier!https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hier-nu-stempelset/?v=d3dcf429c679

1 opmerking:

  1. Wat een leuke kaart. Heerlijk fleurig met dat oranje. Grappige tekst/en.
    Zeer geslaagd. Fijn weekend.

    BeantwoordenVerwijderen