woensdag 3 oktober 2018

Autumn Inspiration Days

Hello everyone! We are back with a lot of fun things comming, but today I participate in the 'autumn' inspiration days from Els Brigé. Below I explain how my inspiration was triggerd.             * Hallo iedereen! We zijn we terug van weggeweest met heel wat leuks in het vooraanzicht, maar vandaag doe ik mee aan de ‘herfst’ inspiratie dagen van Els Brigé. Hieronder leg ik je uit hoe mijn inspiratie tot stand kwam.
 

When I started my card I wanted to make an autumn card with flowers, but I didn’t find the flowers felt autumn for me. When I think about autumn, I think of other kind of nature elements like a pine cone (from the "Een nieuw jaar" stamp set). When I thought of the flower card, the idea began to play to make a nice group with the pine cones. Soon I wanted to use three together. To give the 'bouquet' more volume, I also used two other dies that fitted perfectly.             * Toen ik met mijn kaart begon wilde ik een herfst kaart maken met bloemen, maar vond de bloemen niet helemaal op zijn plaats voor een echte herfstkaart. Als ik aan de herfst denk ik eerder aan andere soort natuurelementen zoals de dennenappel (van de “Een nieuw jaar” stempel set). Toen ik aan de bloemenkaart dacht, begon het idee te spelen om een leuke groepering te maken met de dennenappels. Al snel wilde ik er drie tezamen gebruiken. Om het ‘boeket’ wat meer volume te geven gebruikte ik ook nog twee snijmallen die perfect paste.


The colors that I used in my 'bouquet' I though they where too much in the Christmas spirit. Soon I decided to use bright orange and brown that, for me, are much more in the direction of autumn. For the text I wanted to put a thank you message on the card. I thought that fit with the autumn atmosphere, because of the American Thanksgiving, yet I went for something else. The dimensions of the sentence 'ik denk aan jou’ (=’I think of you' in English from the "Pink Ribbon" set) and small text of the "Bedankt" stamp set fit better on my card. Small, but still visible.             * De kleuren die ik gebruikte in mijn ‘boeket’ vond ik nog te veel in de kerstsfeer liggen. Al snel besloot ik fleurig oranje en bruin te gebruiken die, voor mij, veel meer in de richting van de herfst gaan. Voor de tekst wilde ik een bedankingsboodschap op de kaart zetten. Ik vond dat wel passen bij een de herfst sfeer met het Amerikaanse Thanksgiving, toch ging ik voor iets anders. De afmetingen van de zin ‘ik denk aan jou’ (“Pink Ribbon” set) en kleine tekst van de “Bedankt” stempel set pasten beter op mijn kaart. Klein, maar toch nog zichtbaar.


I really like the end result! Hopefully you were inspired, if you also want to play allong with us, show your projects and leave a link below!             * Ik vind het eindresultaat echt super fijn! Hopelijk was jij geïnspireerd, indien je ook de herfstkriebels krijgt toon het ons dan zeker en laat een link achter hieronder!


https://www.elsbrige.com/shop/nieuw-jaar-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/nieuw-jaar-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679

Geen opmerkingen:

Een reactie posten