maandag 29 juli 2019

Special Sympathy Card

Hello everyone, in this post I share a sympathy card that I made last week.               * Hallo allemaal, in dit bericht deel ik een rouwkaartje dat ik vorige week maakte.


I just started a new job and someone I just met passed away unexpectedly a few days later.
She died of a stupid accident. Because she was so full of life and my colleagues knew her well, I really wanted to contribute to their loss by making a card.               * Ik ben net  een nieuwe job begonnen en iemand die ik net heb ontmoet overleed aan een stom accident. Omdat ze nog zo vol leven was en mijn collega's ze goed kende wilde ik natuurlijk heel graag een steentje bij dragen aan hun verlies door een kaartje te maken.


Because it was so unexpected, I wanted to offer future prospects through the card. That is why I decided that the flowers (a stamp set from Els Brigé) should be light blue instead of gray. I also found the message fitting to help people in the processing process (it says to stay strong and give love). The placements of all elements were based on a card that I already made in the past; find here the blog post.                * Omdat het zo onverwacht was, wilde ik toekomstperspectief bieden via het kaartje. Daarom besloot ik de bloemen (de stempel set is van Els Brigé) licht blauw in plaats van grauw kleuren. Verder vond ik de boodschap ook erg passen om mensen te helpen in het verwerkingsproces. De plaatsing van alle elementen waren gebaseerd op enkele kaartjes die ik al eens maakte; vind hier de blogpost.


Thanks for visiting me today, I will see you again very soon!                * Bedankt om me vandaag een bezoekje te brengen, ik zie je snel weer!

2 opmerkingen: