donderdag 6 april 2017

Words On A Little Gift

Wednesday I took a little break, but here I'm again...It's just so busy these days driving-school lessons, working looking for a house; this all together makes it crazy. Today I like to share a little project I made with my own Whimsy Stamps stamp. Today I focus on the lettering from that set.               * Woensdag nam ik een kleine pauze, maar hier ben ik weer... Het is gewoon zo druk deze dagen rijschool lessen, werken, zoeken naar een huis; dat is allemaal bij elkaar een beetje veel. Vandaag deel ik graag een klein project dat ik maakte met mijn eigen Whimsy Stamps stempel. Vandaag richt ik me op de belettering van die set.


As you can see I first decorated a little bag. I ironned a cactus patch down and stamped a "Te amo" and "I need you" with a flower on the backside of the bag (look donw).  The words "te amo" are colored with Copic Markers.               * Zoals je kunt zien heb ik eerst een zakje versiert. Ik steek een cactus patch op het zakje en stempelde "Te amo" en "I need you" met een bloem op de achterkant (zie hieronder). De woorden "Te amo" werden gekleurd met Copic Markers.


After that I used some fun items to make a keychain that matched the summer theme. After making the chain I've cut with a circkle die, that fit in there and stamped the "YO!" in the middle of the circle and colored it again with Copics.               * Daarna heb ik een aantal leuke items aan een sleutelhanger gehangen met een zomer thema. Na het maken van de sleutelhanger sneed ik de cirkel met een stans uit, vervolgens stempeld de "YO!" in het midden van de cirkel en gekleurde het weer met Copics.

A fun little gift don't you think?               * Een leuk cadeautje, vind je niet?

https://whimsystamps.com/products/llama-love

Geen opmerkingen:

Een reactie posten