maandag 3 april 2017

Fathersday Pop-Up Box Card

Hi everyone! A week ago it was father's day in Belgium. As each year I totally forgot (yes I need spanking on that). Still I wanted to give my father a little something (a big thanks) just a bit later hahah... Luckily the new products from Els Brigé Design will soothe the pain of my father.               * Hallo iedereen! Een week geleden was het vaderdag in België. Zoals elk jaar ben ik dit helemaal vergeten (ja, ik verdien kletsen op de poep). Toch wilde ik mijn vader een kleine gift doen (een groot dankwoord) gewoon een beetje later hahah ... Gelukkig zullen de nieuwe producten van Els Brigé Design de pijn bij mijn vader verzachten.


Because this card is a little special, I really wanted to show you how I made it. In the video you can see the complete tutorial.               * Omdat deze kaart een beetje speciaal is, ik wilde laten zien hoe ik het maakte. In de video kunt u de complete handleiding stap voor stap bekijken.


Big thanks for popping on my blog (again). You're the best!               * Hartelijk bedankt om op mijn blogje (alweer) te beoeken. Jij bent de beste!


https://www.elsbrige.com/shop/superpapa-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-woordstans/?v=d3dcf429c679

1 opmerking: