vrijdag 31 maart 2017

Friday = Video Time

Hey sweeties, today it's Friday (YAY), that means the weekend is around the corner and we need to celebrate that with a fun video.               * Hey schatten, vandaag is het vrijdag (YAY), dat betekent dat het weekend om de hoek schuilt en dat moeten we vieren met een leuke video.


You probably saw already the card in the Newton's Nook Design release week from this month. I promised to show you how I made it, so it's time to share the tutorial below.               * Je zag waarschijnlijk deze kaart al in de Newton's Nook Design release week van deze maand. Ik beloofde je te laten zien hoe ik deze maakte, dus het is tijd om de tutorial hieronder te delen.


Please let me know if there are thing you specifically want me to show something in these videos. &Of course have a fabulous weekend!!               * Laat het me weten als er iets is dat je specifiek wilt dat ik toon in deze video's. & Natuurlijk beleef een fantastisch weekend!!
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight-die-set/

1 opmerking: