maandag 1 januari 2018

Bye bye 2017, Hello 2018


Hello and welcome to my blog! I really hope you had fabulous holidays and that 2018 brings you luck and a lot of creative happiness!             * Hallo en welkom op mijn blog! Ik hoop echt dat je fantastische feestdagen achter de rug hebt en dat 2018 je veel geluk en creativiteit brengt!

As you can see a lot changed on my blog (it's still in progress). This year I’m so proud to show you my “Elephant” blog layout. I love Elephants and this just fit my personality.
             * Zoals je kunt zien is er veel veranderd op mijn blog (het is wel nog steeds in bewerking). Dit jaar ben ik zo trots om je mijn "olifanten" blog-lay-out te laten zien. Ik hou van olifanten en dit paste precies bij mijn persoonlijkheid.

 Not only the layout, but also some other things will change here. Two buzzy years are coming straight to my boyfriend and me. We just found a house and as you maybe already know we will also marry in 2019. Yes, I’m so happy and proud to tell you this!!! Unfortunately this also means I will have less time to craft. That’s why I decided to step down from two lovely design teams: Whimsy Stamps and Stamp Anniething. Although I’m not in their team anymore, know that I still do love their products and that I’m a supporter from the sidelines. However I also will be showing of a lot of projects and creativity on my blog. I’m still part of the Newton’s Nook Design team and the Els Brigé design team              * Niet alleen de lay-out, maar ook enkele andere dingen zullen hier veranderen. Er staan voor mijn vriend en mezelf twee bruisende jaren klaar. We hebben net een huis gevonden en zoals je misschien al weet zullen we ook in 2019 trouwen zijn. Ja, ik ben zo blij en trots om jullie dit te vertellen!!! Helaas betekent dit eveneens dat ik minder tijd heb om te knutselen. Daarom ik besloot te stoppen bij twee fijne ontwerpteams: Whimsy Stamps en Stamp Anniething. Hoewel ik niet meer deel uitmaak van hun team, weet dat ik nog steeds dol hun producten ben en dat ik hen vanaf de zijlijn ondersteun. Toch zal ik nog projecten en creativiteit op mijn blog tonen. Ik maak nog steeds deel uit van het Newton's Nook Design-team en het designteam van Els Brigé design.

This year I want to bring you quality over quantity. The last year sometimes I wasn’t happy with my results. I created for showing you as many things as I could and that’s something I really want to change! I want to create pretty stuff and put more effort in my cards this year.              * Dit jaar wil ik kwaliteit boven kwantiteit brengen. Het afgelopen jaar was ik soms niet tevreden met mijn resultaten. Soms creëerde ik, om jullie zoveel mogelijk dingen te laten zien en dat wil ik echt veranderen! Ik wil mooie dingen maken en meer inspanningen doen als ik een kaartje maak dit jaar.

I also hope to bring you updates on my life too. Not too much, because the most of you are here for my crafts. I just want to tell you all about our first house, show you before and after pictures, house decorations etc. Of course I also want to create a lot for our marriage myself; invitations, decorations and a wedding album. These projects I also want to show here on my blog.
             * Ik hoop jullie ook updates over mijn leven te brengen. Niet te veel, want de meesten van jullie zijn hier voor mijn kaartjes. Ik wil je gewoon alles vertellen over ons eerste huis, je 'before' en 'after' foto's tonen, huisdecoraties etc. Natuurlijk wil ik eveneens veel creëren voor mijn huwelijk; uitnodigingen, decoraties en een trouwalbum. Deze projecten wil ik ook hier op mijn blog laten zien.

It’s clear that I’m ready for this year and really look forward to what 2018 will bring us! Let me know what you will be looking forward in the comment section below, because I’m curious.
             * Het is duidelijk dat ik klaar ben voor dit jaar en ik kijk echt uit naar wat 2018 ons zal brengen! Laat me zeker weten waar jij naar uit kijkt in het commentaargedeelte hieronder, want ik ben erg nieuwsgierig.

3 opmerkingen:

 1. Gefeliciteerd met alle grote veranderingen die er zitten aan te komen!! Benieuwd om er meer over te lezen 😉 Gelukkig 2018!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waauw wat een heuse veranderingen worden dat in je leven! Ik ben alvast benieuwd naar je schrijfsels hierover ;) Een gelukkig en gezond 2018 gewenst!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Happy New Year !
  looking forward to follow you in 2018!

  BeantwoordenVerwijderen