donderdag 4 januari 2018

Monochrome PatternsGood morning, I’m finally back with something creative. Today I want to show you two ‘monochrome’ cards made for Newton’s Nook Design.             * Goedemorgen, ik ben er eindelijk terug met iets creatiefs. Vandaag wil ik je twee 'monochrome' kaarten laten zien, die gemaakt zijn voor Newton's Nook Design.


‘Monochrome’ means that you use the same colors in different variations (dark/light). As you can see I used red/orange and blue for my cards.             * 'Monochroom' betekent dat je dezelfde kleuren in verschillende variaties (donker / licht) gebruikt. Zoals je kan zien heb ik rood/oranje en blauw gebruikt voor mijn kaarten.


For both cards I first choose colored papers first and stamped a background with monochrome ink from Hero arts. On this card it was the ‘peach’ ink. You don’t see the color variation in the ink a lot on this card. I think it’s because I used more of a cheap cardstock to stamp on. Still I really love the end result. After the background was created I diecuted the words thanks out of red paper and used the adhesive foam from NND (I’m still in love with this product).  The sentiment, sequins and bow where the finishing touches.             * Voor beide kaarten kies ik eerst het gekleurd papier en stempelde de achtergrond met monochrome inkt van Hero arts. Op deze kaart was het de 'peach'-inkt. Je ziet de kleurvariatie in de inkt minder op deze kaart. Ik denk dat dit komt omdat ik een goedkopere cardstock heb gebruikt om op te stempelen. Toch hou ik echt van het eindresultaat. Nadat de achtergrond was gemaakt, heb ik de woorden 'thanks' uitgesneden uit rood papier en het 3d foam van NND gebruikt (ik ben nog steeds verliefd op dit product). De boodschap, de pailletten en de strik maakte het kaartje af.


The blue card was created the same way as the red one. For creating the pattern I tried to line up the dogs and stamped the small elements (hearts and paws) in-between the dogs afterwards.  If you stamp with these monochrome ink pads, its good slightly move the inkpad a little bit on top and below. Otherwise you’re going to see lines where the different colors start.             * De blauwe kaart is op dezelfde manier gemaakt als de rode. Voor het maken van het patroon probeerde ik de honden in een rij te plaatsen en de kleine elementen (harten en pootjes) nadien tussen de honden te stempelen. Als je stempelt met deze monochrome inktkussentjes, verplaats je best je stempel zachtjes naar boven en onder, als je dit niet doet zie je de lijnen waar de verschillende kleuren beginnen.


For the contrasting colors I used black. The sentiment is from the
'Terrific Terriers' stamp set to send a cheerful message. This card has also a bow but also transparant enamel dots.            * Voor de contrasterende kleur heb ik zwart gebruikt. De tekst komt uit de 'Terrific Terriers' stempel set om een meer ​​opgewekt bericht te sturen. Deze kaart heeft ook een strik, maar ook doorschijnende enamel dots.


Thanks for visiting my blog! Please visit the Newton’s Nook Design blog for more inspiration             * Bedankt om mijn blogje nog eens te bezoeken! Bekijk ook zeker eens de Newton Nook Design-blog voor meer inspiratie.
http://www.newtonsnookdesigns.com/furr-ever-friends/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers/ http://www.newtonsnookdesigns.com/shades-of-autumn/

1 opmerking: