vrijdag 12 januari 2018

Shipping Snailmail: Giftvoucher-Booklet

Hello everyone! For 2018 I had one big blog-resolution:  to make more high-quality projects. Today I will show you a project, made with Els Brigé items, that was made with a little bit more effort.             * Hallo iedereen! Voor 2018 had ik één groot blog-voornemen: meer kwaliteitsvolle projecten te maken. Vandaag toon ik dan ook een werkje, gemaakt met Els Brigé items, waarin ik meer tijd stak.
 
 
I show you a “Snailmail” idea (= a letter with a little present) made from a giftvoucher-booklet.             * Ik toon jullie een “Snailmail”-idee (=een brief met een kleinigheidje) gemaakt van een cadeau-cheque boekje.


As you can see I used the “Watercolor flamingo” Stamp & Die set, the “Pink ribbon” stamp set and the “Hello” Word Die. As you may know, I often tend to make cards with a complete scene, so I didn’t do anything differently here. I also completed the front with a few sequins. They go down in a diagonal, this makes the entire project belongs together.             * Zoals jullie zien zijn volgende items gebruikt: “Aquarel flamingo”  Stempel- & Stansset, de “Pink ribbon” Stempelset en de “Hallo” Woordstans. Zoals jullie misschien weten heb ik vaak de neiging op plaatjes te maken met een volledige scène, hier deed ik dus niet anders. Verder vervolledigde ik de voorkant met enkele pailletten. Ze gaan in een diagonaal naar beneden, dit zorgt voor het gevoel van één geheel te hebben op de kaart.


On the inside I made the scene with the same items. Only the “Hallo” (= Hello) word die, I replaced by the “Bedankt” (= Thank you) word die. Here the flamingo looks right to the bag, which is filled for the lucky recipient.             * Binnenin maakte ik eenzelfde scene met dezelfde items. Enkel de “Hallo” woordstans, verving ik door de “Bedankt” woordstans. Hier kijkt de flamingo recht naar het zakje, dat gevuld is voor de gelukkige ontvanger.


The matching envelope may also not be forgotten. This shows how I used all the different flamingos from the set. Did you know that, among other things, the “Watercolor flamingo” is now being sold at a discount? There are stamps that have to make space for futures sets; it’s now the time to take a look at the store. Greetings!             *De bijpassende envelop dient natuurlijk niet te vergeten worden. Zo gebruikte ik meteen ook alle verschillende flamingo’s. Wisten jullie trouwens dat onder andere de “Aquarel flamingo” ondertussen met korting wordt verkocht? Er zijn stempels die namelijk plaats moeten maken voor toekomstige sets; neem dus zeker een kijkje in de winkel. Groetjes!


https://www.elsbrige.com/shop/aquarel-flamingo-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/aquarel-flamingo-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/pink-ribbon-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-woordstans/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/hallo-woordstans/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: