vrijdag 9 februari 2018

Cuddle Bunny Present

Hello everyone, Ellen is here again with a double project; a card  and matching gift.                * Hallo iedereen, het is Ellen hier weer met een dubbel projectje; een kaart met bijpassend geschenk.


Before I show you the pictures of the projects, I want to take a closer look at the material that I used to color the rabbits of the “Knuffelkonijn” stamp set. Not so long ago I bought ‘ZIG Clean Color Real Brush Markers’ (that’s a mouthful). Maybe I’m a bit late to jump on this, but if you don’t know it yet, these are watercolor markers. Because I had to test these markers myself and someone asked more information about this, I suddenly thought it would be fun to give you a few tips in this blog post.                * Alvorens ik jullie de foto’s toon van de werkjes wil ik even verdiepen op het materiaal dat ik gebruikte om de konijnen van de “Knuffelkonijn” stempelset in te kleuren. Nog niet zo lang geleden kocht ik ‘ZIG Clean Color Real Brush Markers’ (dat is een mond vol). Misschien ben ik een beetje laat met hierop te springen, maar voor moest je het nog niet kennen, dit zijn waterverfstiften. Omdat ik zelf wat moest testen en iemand me meer informatie hierover vroeg, dacht ik er jullie in deze blogpost ineens wat meer tips over te geven.


First of all it’s important to use the right paper. With normal watercolor paper I did not succeed at all. The color will absorb right into the paper, so you cannot manipulate the colors afterwards as you can do with water and with real watercolors. When I used “Strathmore Bristol Smooth Paper”, my markers did work * YAY *. Furthermore, it’s best to stamp with water-resistant ink such as “Archival Ink”. Finally, you can get nice gradients in different ways. I sum them up for you: let the lighter tip pick up the color of a darker nip, let water get into your pen or first color the shadow on your image and then blend the color with a very dry brush. For me, the last option worked the best. For this rabbits I only used three different colors; No. 900 Warm Gray 2, no. 067 Mustard and no. 220 Tea Rose.                * Allereerst begint het bij het juiste papier te gebruiken. Met gewoon waterverfpapier lukte het mij totaal niet. De kleur word precies meteen geabsorbeerd in het papier, waardoor je het nadien niet goed meer kunt bewerken zoals je dat steeds kan met water en bij echte waterverf. Toen ik “Strathmore Bristol Smooth Paper” gebruikte, werkte mijn stiften wel *hoezee*. Verder stempel je het best met water-resistente inkt zoals “Archival Ink”. Tot slot kan je op verschillende manieren mooie gradaties krijgen. Ik som ze even op: de lichte stiftpunt de kleur van de donkerdere stift laten opzuigen, water in je stift laten intrekken of eerst de schaduw kleuren op je afbeelding en vervolgens met een heel droog penseel de kleur uitsmeren.  Voor mij werkte de laatste het beste. Voor dit konijn gebruikte ik enkel drie verschillende kleuren; No. 900 Warm Grey 2, no. 067 Mustard en no. 220 Tea Rose.


So far the technical part of this post. Of course we also want to look at what I did with these cute bunnies.                * Tot zover het technische deel van deze post. Natuurlijk blikken we ook nog op wat ik deed met deze schattige konijntjes.


I had bought a big piece of Nougat for my parents (a candy for Valentine) and of course I wanted to package this nicer than to give it in a plastic bag. I tuned a recycled bag with some stamps from the “Thank you” stamp set and the heart of the “Knuffelkonijn” set. Stamping the text is simple, but beautiful!                * Ik had een grote klomp Nougat gekocht voor de mijn ouders ( een snoepertje voor Valentijn) en natuurlijk wilde ik dit mooier verpakken dan het in een plastieken zak geven. Ik stempelde een gerecycleerd zakje met enkele stempels van de “Bedankt” stempel set en het hartje van de “knuffelkonijn” set.  De tekst stempelen is éénvoudig, maar zo mooi!


Furthermore, I decorated the bag with a tag with one of the rabbits. Below you can see how that looks like.                * Verder versierde ik het zakje met een tag met één van de konijntjes. Hieronder zie je hoe dat eruit ziet.


The gift alone was not enough for me, I also wanted a fitting card. Also for this cute rabbit I used the same technique and colors as mentioned at the top of this blog post.                * Het geschenk alleen was voor mij niet genoeg, ik wilde ook een passend kaartje. Ook voor dit knuffelkonijn gebruikte ik dezelfde techniek en kleuren zoals bovenaan in dit bericht vermeld.
 


This time I used a stencil to create the leaf motif in the background. Then I cut out a photo frame under which I glued transparent paper. The frame is also the center of my card with the rabbit and my message (from the “Pink Ribbon” stamp and die set). The heart and sequins are positioned so that your eyes look at the frame. The bow was the perfect finish for me.                * Deze keer gebruikte ik een sjabloon om het blaadjes motief op de achtergrond te vormen samen. Vervolgens sneed ik een fotokader uit waaronder ik een transparantje plakte. De kader is verder het center van mijn kaart met het konijn en mijn boodschap (van de “Pink Ribbon” stempel en snijmal set). De hartje en pailletten zijn zo gepositioneerd dat je ogen naar de kader kijken. Het strikje was voor mijn de perfecte afwerking.


Have a very nice weekend!                * Een heel fijn weekend toegewenst!


     https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679

4 opmerkingen:

 1. Mooi resultaat zo!
  Bedankt voor de tips!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een mooie kaart en leuke envelop. Het konijn heb ik ook, maar doe er te weinig mee. Het weekend maar weer eens mee aan de gang gaan. Jij ook fijn weekend.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Erg leuke combi van kaart en cadeautje. Wat heb je een mooi stencil gebruikt! Fijn weekend!

  BeantwoordenVerwijderen