maandag 5 februari 2018

Foldio 2 - Light Box Review

Hello crafters! Around October I've bought a "Foldio 2" (a light box). A lot people where interested in a review on this when I showed a picture on instagram. Since I've been using it for a few months now, I thought it was the perfect time to do that.                * Hallo creatievelingen! rond Oktober kocht ik de "Foldio 2" (een lichtbak). Toen ik de foto op mijn Instagram account maakte waren veel mensen meteen geïnteresseerd voor een review/recensie hierover. Omdat ik het nu al even in gebruik heb leek dit me het ideale moment.
This specific light box comes with a lot of items. So what's in that box?                * Deze specifieke lichtbak komt met enkele items. Wat zit er in dan in de doos?
  • The most important is of course the foldable lightbox;                * Het belangrijkste is natuurlijk de vouwbare lichtbak;
  • One plug with four different types of connections (handy for people that take it on the road/around the world);                * Één stekker met verschillende connecties (erg handig voor mesen die rondtrekken);
  • Two long strips of led lights;                * Twee lange led-licht stips;
  • Four different photo fabric backgrounds (white, grey, green and black.);                * Vier verschillende fotodoek-achtergronden (wit, grijs, groen en zwart).
  • A little manual.                 * Een handleiding.
All the items come nicely packaged in bags and paper boxes (as you can see on the first  picture).                * Al deze items komen mooi verpakt in dozen en zakjes (zoals je hierboven kan zien).What do I like and dislike about this lightbox?                * Wat vind ik nu van deze lichtbak?  • The box is really helpful in my daily-life planning. I can shoot pictures whenever I want and I don't really need to check if it's day or nighttime. I don't have to postpone the household takse anymore to take quickly some pictures;                * De doos is echt handig in mijn alledaagse planning. Ik kan foto's trekken wanneer ik wil en moet geen rekening houden met dag of nachtijden. Daarnaast moet ik mijn huishoudelijke taken niet meer uitstellen om nog snel even een foto te nemen;
  • The cable from the plug isn't really long. Most of the time I need an extension cable so I can place the box where I can shoot my pictures easily;                * De kabel van de stekker vind ik eigenlijk net iets te kort. Vaak heb ik een verlengsnoer nodig om de doos te plaatsen waar ik foto's wil nemen;
  • The fact you can folt it, makes it really easy to carry around the house (or outside) and store it somewhere;                * Het feit dat je de doos kan dichtvouwen maakt het er handig om ze rondte dragen in of buitenshuis. Natuurlijk is het ook enorm handig voor het opbergen ervan;
  • The box does what it supposed to do and makes your pictures brighter (more in depth on that below).                * De bak doet eigenlijk ook waarvoor het dient en dat is je foto's lichter maken (een dieper blik hierop vind je hieronder).

I took both pictures (above) with the same photo-settings and with no photo editing. Left is the picture in the lightbox right is a picture out of the lightbox next from a window. As you can see the picture on the left is a lot better. Still I use Photoshop to adjust my picutures from my blog. Be aware of that, in my opinion you still need a program. I think that's normal; you can expect miracles.                * Bovenstaande foto's nam ik met dezelfde fototoestel-instellingen en zonder fotobewerking. De likerzijde is een foto in de lichtbak, de rechter kant is er één getrokken uit de lichtbak aan een raam. Zoals je kan zien is de linker foto vele beter. Toch bewerk ik nog steeds al mijn foto's voor men blog met Photoshop. Onthoud dit dus goed, naar mijn mening heb je nog steeds een programma nodig. Ik vind dit ook nomraal, je moet ook geen wonderen verwachten.


A last tip. As I told you it also comes with a manual. That manual tells you to put the both light-strips next to each other on top of the front. I did it the same way when I did set up the light box for the first time. I really was not satisfied with my results, the light came too much from one side. A friend of mine gave me a tip to move one light strip to the bottom of the box. I could move the light without any problems and it is really much better. The light strip still sticks perfectly on the box with no problems.It's also very handy to take pictures; I can take pictures from the front or upside down now (depending how I turn my box). So I advise you to do the same when you having problems with this.               * Een laatste tip. Zoals ik jullie vertelde zit er ook een kleine handleiding bij de doos. Deze handleing verteld je dat je de lichtstrips naast elkaar moet plaatsen aan de voorkant van de bovenzijde van je doos. Dit deed ik zelf ook toen ik de doos volledig in elkaar stak. Toch was ik helemaal niet tevreden van mijn resultaten, het licht kwam teveel van één zijde. Een vriendin van mij gaf me een tip om één lichtstrip te verplaatsen naar de onderzijde van de doos. Ik kon de het licht zonder problemen verplaatsen en het is echt stukken beter. Het licht plakt nog steeds perfect aan de doos zonder enig probleem. Het is ook veel handiger om foto's te trekken; ik kan nu vooraan als naar beneden toe foto's trekken (naargelang mijn doos draai). Ik raad jullie dus allemaal hetzelfde  te doen als je deze problemen ook ervaart.

I hope this review will help you in deciding ig this is something for you or not. If you have any questions, please let me know, I will definitely answer them.                * Ik hoop dat deze review je kan helpen in je beslissing om de doos al dan niet te kopen. Als je nog vragen hebt, laat me deze zeker weten. Ik wil ze maar al te graag beantwoorden.

1 opmerking: