donderdag 14 juni 2018

Interactive Thurseday: Window Card

Hello!! As you probably know, once a month I have a personal blogpost on the Newton's Nook Design blog. In these posts I show you interactive cards. Today it's a rather simple interactive card with just a window that shows a sneaky peek.              * Hallo!! Zoals je waarschijnlijk weet, heb ik één keer per maand een persoonlijke blogpost op de Newton's Nook Design blog. In deze posten toon ik je interactieve kaarten. Vandaag is het een vrij eenvoudige interactieve kaart met slechts één venster waardoor je kan kijken.

This card was made for a friend who is expecting a baby, but the couple didn't tell a lot of people yet. I still really wanted to spread the love and happiness with a card, so I decided to make a card that doesn't show the news straight away.              * Deze kaart is gemaakt voor een vriend die een baby verwacht, maar het koppel heeft het nieuws nog niet aan veel mensen verteld. Ik wilde de liefde en het geluk nog toch met een kaartje delen, dus besloot ik een kaart te maken die het nieuws niet meteen liet zien.


Below you can find a step by step tutorial how to make the card:              * Hieronder kan je stap voor stap de uitleg vinden hoe je het kaartje kan maken:
  1. First think of an idea on what you want to create and start coloring the images. I started with some elements from the “Deer Friend” and the “Fox Hollow” stamp set and colored them with Copic Markers.              * Denk eerst aan een idee, wat wil je maken, en begin met het inkleuren van je afbeeldingen. Ik begon met een aantal elementen uit de "Deer Friend" en de "Fox Hollow" stempel set en kleurde ze met Copic Markers.
  2. When the images are colored, first check where the window should be placed on the outside of the card. If you know the pacement, you can cut the window (I’m using the “Newton’s Book Club” die set for it).              * Wanneer de afbeeldingen gekleurd zijn, controleer dan eerst waar het venster aan de buitenkant van de kaart moet worden geplaatst. Als je dat weet, kan je het venster uitsnijden (ik gebruik de "Newton's Book Club" -set hiervoor).
  3. Finish the outside of your card. Maybe you can give it color with a stencil or keep it white as I did with a little bow on the side.              * Werk de buitenkant van je kaart af. Misschien kan je het een kleur geven met een sjabloon of wit houden zoals ik deed met een kleine strik aan de zijkant.
  4. As last step you create a flat inside portion. I created a scene with Oxide inks and a grass border from the “Land Border” die set. The top with the two smallest flags from the “Frame & Flags” dies was reserved for the title. The word stamps from the “Loveable Laundry” and te “Simply Relative” sets created a lovely message.              * Als laatste stap maak je een plat binnengedeelte. Ik heb een scène gemaakt met Oxide-inkten en een grasrand van de "Land Border" stanzen. De bovenkant met de twee kleinste vlaggen van de "Frame en vlaggen" snijmall set was gereserveerd voor de titel. De woordstempels uit de 'Loveable Laundry' en de 'Simply Relative'-sets creëerden een mooie boodschap.

As you can see the message is perfectly hidden inside the card, so no one can see what's in there from the outside.              * Zoals je kan zien is de boodschap perfect verborgen in de kaart, zodat niemand kan zien wat erin zit van buitenaf.

Thanks for stopping by! I’ll see you again very soon!              * Bedankt dat je langskwam! Ik zie je snel weer!

http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/loveable-laundry/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/ http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend-die-set/   http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-book-club-die-set/


https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/

2 opmerkingen:

  1. This is so so sweet! What beautiful coloring and that Ink blended background is gorgeous. Very creative Positioning of the window on the front. Thanks for joining us last week for the Simon Says Stamp Wednesday challenge.
    Misty

    BeantwoordenVerwijderen