vrijdag 24 augustus 2018

Halloween Slider Card

Hello everyone!! After the break from previous month I'm back with an interactive Friday post with Newton's Nook Design products.                    * Hallo iedereen!! Na de pauze van de vorige maand ben ik terug met een interactieve vrijdagpost met de Newton's Nook Design-producten.


 
Today I'm showing how you can make a slider card.                    * Vandaag laat ik zien hoe je een schuifkaart kunt maken.


Step one: Color all images of your choice. For this card I used Copic Markers. To make the Ghost a little bit cuter I did glue a few “eye” enamel dots on his face.                    * Stap één: Kleur alle afbeeldingen naar keuze. Voor deze kaart heb ik Copic Markers gebruikt. Om het spook een beetje schattiger te maken, heb ik een paar enamel dots "ogen" op zijn gezicht gelijmd.

Step two: cut out all the scene objects. You need a sky, a hill and a grass shape. These shapes where colored with distress ink. On the hill you cut out a small rectangular shape. Next to that you need a little bigger rectangular shape as slider tag. I used one of the toppers from the “Fancy Edges Tags” dies, so I could put twine true the slider tag.                    * Stap twee: Snijdt alle scène-objecten. Je hebt een hemel, een heuvel en een grasvorm nodig. Deze vormen zijn gekleurd met distress inkt. In de heuvel snijd je een kleine rechthoekige vorm uit. Daarnaast heb je een iets grotere rechthoekige vorm nodig als slider-tag. Ik gebruikte één van de ringversterkingen van de "Fancy Edges Tags" snijmal, zodat ik er een koortje kon doorkrijgen.

 

Step three: Cover the backside with pop dot’s and self-adhesive foam. Make sure the slider tag fits in the spot with the opening. Close only one side on the left or right, so you have a stop point when you shuffle the tag.                    * Stap drie: bedek de achterkant met zelfklevende foam. Zorg ervoor dat de tag in de openingpast. Sluit slechts één zijde aan de linker- of rechterkant, zodat je een stoppunt hebt wanneer je de tag schuift.

Step four: Put the scene together. Afterward you need to place the tag in the correct position. Put foam dots true the opening on top of the tag and place your ghost on top of the pop dots.                    Stap vier: Maak je scène. Daarna moet je de tag in de juiste positie plaatsen. Plaats vervolgens twee foam dots precies in de opening bovenop het label en plaats je spook bovenop.


 
I think it's so cute that the ghost appear from out of the woods if you pull on the tag.                    * Ik vind het zo schattig dat de geest uit het bos verschijnt als je aan de tag trekt.


I was surpriced how easy this was to make. It's just perfect for Halloween. Did you ever try making a slider card?                    * Ik was verrast hoe gemakkelijk het was om dit te maken. Het is gewoon perfect voor Halloween. Heb jij het ooit geprobeerd een slider kaart te maken?
 
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fancy-edges-tag-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/halloween-trio/ http://www.newtonsnookdesigns.com/boo-hoo/ http://www.newtonsnookdesigns.com/boo-hoo-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-newton-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/

2 opmerkingen:

  1. Een slider card maken staat nog op m'n ellenlang to do lijstje, maar schuift na het lezen van jouw blogpost weer enkele treden naar boven. :-)
    Prachtig kleurwerk, duidelijke uitleg en een schitterende kaart als resultaat. Top!

    BeantwoordenVerwijderen