vrijdag 24 mei 2019

Interactive Baby Card

Hi there!! Welcome to the Friday post for Newton's Nook Designs. In this post I will show you how to make an interactive baby card.                     * Hallo iedereen!! Welkom bij de vrijdagpost voor Newton's Nook Designs. In deze blogpost laat ik je zien hoe je een interactief babykaartje maakt.Let me tell you how I created this card:                     * Laat me je vertellen hoe ik deze kaart heb gemaakt:1. First I did cut out a the card base using the "Frames and Flags" dies. I also glued a pocket on that piece of paper. You can easily make your own pocket, by using a squared piece of paper with 3 extra flaps. These flaps can be used to stick the pocket on your card.                     * 1. Eerst heb ik de kaartbasis uitgeknipt met behulp van de "Frames and Flags" snijmallen. Ik heb ook een zakje op dat stuk papier geplakt. Je kan eenvoudig je eigen poket maken door een vierkant stuk papier met 3 extra flappen te gebruiken. Deze flappen kunnen worden gebruikt om het zakje op je kaart te plakken.

2. After that I did cut out the tag (from the "Fancy Edges Tag" dies) and stamped a few words on top of the tag with embossing powder. After that it was time to give the tag some color with distress inks.                     * 2. Vervolgens heb ik de tag uitgeknipt (van de "Fancy Edges Tag" stanzen) en een paar woorden met embossingpoeder gestempeld op de tag. Daarna was het tijd om de label kleur te geven met distress-inkt.

3. Then I sprinkled water, white and red ink on top of the tag. To Ensure that the words remain legible, I placed a piece of paper on the text. To finish the message later, I did cut the word happy (from the "Walking Woofs" dies) out of glitterpaper.                     * 3. Daarna sprenkelde ik water, witte en rode inkt op de tag. Om ervoor te zorgen dat de woorden leesbaar blijven, heb ik een stuk papier op de tekst geplaatst. Om de zin later af te maken, heb ik het woord happy (van de "Walking Woofs" snijmallen) uit glitterpaper gesneden.

4. I also colored the mice illustration with my Zig Markers:                     * 4. Ik heb ook de illustratie van de muis ingekleurd met mijn Zig Markers:5. As last step I placed the images on my card and also some glitter hearts and rhinestones.                     * 5. Als laatste stap plaatste ik de afbeeldingen op mijn kaart en ook wat extra glitterhartje en steentjes.


This is how it looks if you pull the tag.                     * Dit is hoe het er uit ziet als je aan de tag trekt.


Nog een fijn weekend en tot snel!                     * Have a nice weekend and see you soon!
https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/fancy-edges-tag-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hedgehog-hollow/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hedgehog-hollow-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/garden-mice-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/garden-mice/ https://www.newtonsnookdesigns.com/walking-woofs-die-set/

1 opmerking: