vrijdag 22 november 2019

Cardmaking with Sewed Pannels

Hello crafty friends, I'm so excited for the blogpost I made for Newton's Nook Design! I created the cards below with some sewed panels made by my mother in law. She had the fun idea to let me create cards for her pretty pannels.                     * Hallo creatievelingen, ik ben zo enthousiast over de blogpost die ik heb gemaakt voor Newton's Nook Design vandaag! Ik heb onderstaande kaarten gemaakt met enkele genaaide panelen die door mijn schoonmoeder werden afgewerkt. Ze had het leuke idee om me hiermee kaarten te laten maken.

I really had fun creating these cards!                     * Ik vond het echt zo leuk om deze kaarten te maken!


The fun part is cutting true the sewed panel (it’s amazing the die cuts true it). I could make a tag from the panel with a paper top and attached ribbons true the whole. I attached 3D foam on the back of the tag and layered the rest of the paper pieces underneath it to create the card.                     * Het leukste is dat je een vorm snijd uit het paneel (het is verbazingwekkend dat de snijmallen hier doorheen snijden). Ik kon van het paneel een label maken met een papieren versteviging en bevestigde linten. 3D-foam op de achterkant van de tag gaf het geheel wat dimensie. Verder legde ik de rest van de papieren vormen eronder om de kaart te vervoledingen.


Is Santa not adorable? I think it's such a cute Santa.                     * Is deze kerstman niet schattig? Ik vind hem echt te lief!


The next card is a snowflake card.                     * De volgende kaart is er eentje met een sneeuwvlok.


For this I did cut out two paper pieces from the Frames Squared die set. Later I did cut out a circle that acts as a see true part for the sewed panel. To let the sewed piece shine I only attached some rhinestones and the word joy from the Snow Globe Shaker dies on top of the snowflake.                     * Hiervoor heb ik twee stukjes papier met de Frames Squared die set gesneden. Later heb ik een cirkel uitgesneden die fungeert als piepgaatje voor het genaaide paneel. Om het genaaide stuk te laten blinken, bevestigde ik enkele steentjes en het woord 'joy' (= vreugde) van de Snow Globe Shaker snijmal er bovenop.


The last card is the one with the squirrle.                      * De laatste kaart is deze met de eekhoorn.


Basically I created this the same way as the pieces above, just using different dies. Again I used dies from the Frames Squared die set to cut out the sewed panel and brown papers. To give it a Christmas feeling I glued the word merry and the floral on top and below the squirrel.                     * In principe heb ik dit op dezelfde manier gemaakt als de bovenstaande kaarten, alleen met behulp van andere sijnmallen. Opnieuw gebruikte ik snijmallen uit de Frames Squared die set om het genaaide paneel uit te snijden en enkele bruine papiertjes. Om het een kerstgevoel te geven, heb ik het woord 'merry' en de blaadjes boven en onder de eekhoorn geplakt.


I really enjoyed making these cards. I really hope this inspired you. It's just so much fun to create this with a family member!                     * Ik heb echt genoten om deze kaarten te maken. Ik hoop echt dat dit je hierdoor ook ge├»nspireerd bent. Het is gewoon zo leuk om dit samen met een familielid te maken!


https://www.newtonsnookdesigns.com/fancy-edges-tag-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/pines-holly-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-shaker-die-set/

1 opmerking: