woensdag 27 november 2019

New Home Ugly Christmas Winter Sweater Cards

Hi crafty friends, today I will be sharing with you some cards for friends with a new home. The cards where made for ThermOWeb with christmas in my mind.                      * Hallo creatieve vrienden, vandaag deel ik enkele kaarten voor vrienden met een nieuw thuis. De kaarten zijn gemaakt voor ThermOWeb met kerstmis in mijn gedachten.


As you can see on the picture above, I was inspired by ugly winter sweaters when I was making these cards.                     * Zoals je op de bovenstaande foto kunt zien, was ik geïnspireerd door lelijke wintertruien toen ik deze kaarten maakte.


I will show you how I made this card.                     * Ik zal je laten zien hoe ik deze kaart heb gemaakt.


To start, I did cut out the sweater shape from White Foam double-sided adhesive. Then I used my die cutting machine to apply the Deco Foil Flock Blue Sky Transfer Sheets on top of the White Foam Double-Sided adhesive.                     * Om te beginnen heb ik de vorm van de trui uit de "White Foam double-sided adhesive" gesneden. Vervolgens heb ik mijn stansmachine gebruikt om de Deco Foil Flock Blue Sky Transfer Sheets aan te brengen op de foam.


A sweater needs to have a pattern. That’s why I took out a stencil duo and my Distress Ink. I really love how you can add color on the Deco Foil Flock with Distress Ink.                     * Een trui moet een patroon hebben, daarom haalde ik een stencilduo en mijn Distress Ink erbij. Ik hou er echt van om kleur toe te voegen aan de Deco Foil Flock met Distress Ink.


Later I did cut out other shapes with different colors from the Deco Foil Flock; Teal Water, Ruby Red and White Latte.                     * Later knipte ik andere vormen met verschillende kleuren van de Deco Foil Flock; Teal Water, Ruby Red en White Latte.


I Also did cut out the word hello out of White Foam double-sided adhesive and attached the Ruby Red Deco Foil Flock. As last step, I stamped a sentiment on top of the sweaters and placed rhinestones next to the text with the iCraft Mixed Media Adhesive.                     * Ik heb ook het woord hallo uit White Foam dubbelzijdige lijm geknipt en de Ruby Red Deco Foil Flock hierop bevestigd. Als laatste stap stempelde ik de boodschap op de trui en plaatste met iCraft Mixed Media Adhesive enkele briljanten.


Of course, one card isn’t enough. I had to make another card!                     * Natuurlijk is één kaart niet voldoende. Ik moest er nog één kaart maken!


I used the same techniques as above, but with other Deco Foil Flock colors; White Latte, Pink Carnation, Think Pink and Purple Punch.                     * Ik gebruikte dezelfde technieken als hierboven, maar met andere Deco Foil Flock-kleuren; White Latte, Pink Anjer, Think Pink en Purple Punch.

I really love the end results. The flock makes me feel cozy; perfect for a winter move.                     * Ik hou echt van het eindresultaat. Door de zachte flock geeft echt een gezellig gevoel; perfect voor een winterverhuis.


https://www.thermowebonline.com/p/icraft-mixed-media-adhesive-2-1-fl-oz/crafts-scrapbooking_mixed-media?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-pink-carnation/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-teal-waters/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-ruby-red/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-teal-waters/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-think-pink?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-white-latte?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-purple-punch?pp=24

2 opmerkingen: