donderdag 30 januari 2020

Sweet Tweet Valentine Cards with Deco Foil Flock

Hello friends! Yesturday I was sharing this love project on the ThermOWeb blog. Today you can find it on my blog.                     * Hallo creatieve vrienden, gisteren toonde ik dit liefdesproject op de ThermOWeb-blog. Vandaag kan je het op mijn blog zien.

We’re just days away from Valentine’s Day so today I have two colorful cards for you to make for your “tweetie”! Sorry…had to try! You’ll find the Deco Foil Flock Transfer Sheets are the perfect product to use for your feathered friends to create added dimension and texture!                     * We zijn slechts enkele dagen verwijderd van Valentijnsdag, dus vandaag heb ik twee kleurrijke kaarten die je kunt maken voor je "tweetie"! Sorry ... ik moest het proberen! Je zult zien dat de Deco Foil Flock Transfer Sheets het perfecte product zijn voor je geveerde vrienden extra dimensie en textuur te geven!


As you could see in the first picture, I created two “love bird” cards. Both are created the same way. If you want to see a step-by-step explanation, you can find that on the ThermOWeb blog post.                     * Zoals je op de eerste foto kon zien, heb ik twee "love bird" -kaarten gemaakt. Beide zijn op dezelfde manier gemaakt. Als je een stap voor stap uitleg wil zien, bekijk dan de blogpost van ThermOWeb.


I loved the happy colors from the first card, but I also wanted to create a similar card that showed a night scene. The second card is the result of that idea. I encourage you to check out the supplies list to see all the supplies I used on both cards.                     * Ik hou van de vrolijke kleuren van de eerste kaart, maar ik wilde ook een vergelijkbare kaart maken die een nachtscène liet zien. De tweede kaart is het resultaat van dat idee. Ik moedig je aan om de lijst met benodigdheden te bekijken om alle benodigdheden te zien die ik op beide kaarten heb gebruikt.


Aren't these birds adorable?                     * Zijn de vogels niet schattig?


Do you make valentine’s project for your friends? I’d love to hear below in the comments if you were inspired by this blog post!                     * Maak jij Valentijnsprojectjes voor je vrienden? Ik hoor het graag hieronder in de reacties als je geïnspireerd werd door deze blogpost!

https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-blue-diamond?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-purple-punch?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-orange-glow?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-green-envy?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-think-pink?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-sunshine-yellow?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-ruby-red/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-emerald-green/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-blue-sky/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-pink-carnation/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-teal-waters/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-metallix-gel-–-white-pearl/crafts-scrapbooking_deco-foil_metallix-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-metallix-gel-–-champagne-mist/crafts-scrapbooking_deco-foil_metallix-gel?pp=24    https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-pink-quartz/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-rainbow-shattered-glass/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-toner-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/memory-tape-runner-xl?pp=24


2 opmerkingen: