vrijdag 24 april 2020

Pastel Birthday Card

Hello my creative friends! Today I like to share a pastel birthday card I made for Newton's Nook Design.               Hallo creatieve vrienden! Vandaag deel ik graag een pastel verjaardagskaart die ik maakte voor Newton's Nook Design.


With Oxide Inks and the 'Balloon' stencil I created a fun background. If you want to see the step by step explanation, I recommend to go to the Newton's Nook Design Blog. Then I finished the card with a nice "Balloon Shaker" die set.                * Met Oxide Inks en de 'Balloon' stencil creëerde ik een leuke achtergrond. Als je de stapsgewijze uitleg wilt zien, raad ik aan om naar de Newton's Nook Design Blog te gaan. Vervolgens maakte ik het kaartje af met leuke "Balloon Shaker" snijmal set.The end result is a festive card perfect for a birthday.                * Het eindresultaat is een feestelijk kaartje perfect voor een verjaardag.https://www.newtonsnookdesigns.com/balloons-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/balloon-shaker-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/

1 opmerking: