maandag 1 juni 2020

A. & E. Got Married!!

Hello friends, welcome to my blog again. Today I have a card ready for a wedding!                  * Hallo vrienden, welkom terug op mijn blog. Vandaag heb ik een kaartje klaarstaan voor een bruiloft!


This weekend a friend of mine got married. I was very sad that I could not be there, but had so much fun seeing some photos passing by. Anyway, back to the information of the card. This was made with a flower set from Neat & Tangled, a background die from Lawn Fawn, an alphabet dies set from Whimsy Stamps and the Frames and Flags dies from Newton's Nook Design. All illustrations were colored with Zig Markers and the colors were based on the invitation of the couple.                 * Dit weekend trouwde een vriendin van mij. Ik vond het erg jammer dat ik er niet kon bij zijn, maar had zoveel plezier om enkele foto's te zien passeren. Maar goed, even terug naar de kaart. Deze werd gemaakt met een bloemenset van Neat & Tangled, een achtergrond snijmal van Lawn Fawn, een alfabet snijmalset van Whimsy Stamps en de Frames and Flags snijmal van Newton's Nook Design. Alle illustraties werden ingekleurd met Zig Markers en de kleuren werden gebaseerd op de uitnodiging van het koppel.


Hopefully the card will bring a smile to their face! I am very happy that I could send the card. This way we can show our happiness from a distance.                  * Hopelijk brengt het kaartje een glimlach op hun gezicht! Ik ben alvast super blij dat ik het kaartje kon versturen. Zo kunnen we vanop afstand toch onze blijdschap tonen.


https://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=20077 https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-anything-goes-73/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten