dinsdag 4 augustus 2020

Let's Get Away

Hello dear friends! ThermOWeb celebrates the “Let's Get Away” week. I love to travel and get to know new cultures. For me traveling is an experience and living in that moment is for me the most fun part. Of course it's the best to stay at home because of corona, but maybe you can still make a trip in your neighborhood / country or in apartness. Above all, do it safely.                  * Hallo lieve vrienden! ThermOWeb viert de 'Let's Get Away' week. Ik hou van reizen en nieuwe culturen leren kennen. Reizen is voor mij een ervaring en leven in dat moment is voor mij het leukste. Natuurlijk kan je best thuis blijven vanwege corona, maar misschien kan je toch een trip doen in je buurt/land of in afzondering. Doe het vooral veilig!Traveling and card making goes well together. It’s the time we do send cards; to those we miss or to those who will leave. I remember getting a letter in my baggage from my parents each time I was leaving on camp. That’s why I made a little “travel well” card and envelope to put in someone’s suitcase.                  * Reizen en kaarten gaat goed samen. Het is de moment dat we kaarten sturen; voor degenen die we missen of voor degenen die zullen vertrekken. Ik herinner me dat wanneer ik op kamp vertrok elke keer een brief in mijn bagage kreeg van mijn ouders. Daarom heb ik een kleine "reis goed" kaart en envelop gemaakt om in iemands koffer te stoppen.


The card and envelope are very shiny. I used a lot of different products that sparkle like the Glitz Glitter Gels and Fancy Foils from Gina K. Designs and ThermOWeb.                  * De kaart en envelop schitteren. Hiervoor gebruik ik verschillende producten die schitteren zoals de Glitz Glitter Gels en Fancy Foils van Gina K. Designs en ThermOWeb.


On the ThermOWeb blog you can see how I made this fancy card with a photo tutorial.                  * Op de ThermOWeb-blog kun je zien hoe ik deze mooie maakte aan de hand van een foto tutorial.


The envelope also looks great with all the glitter.                  * Ook de enveloppe ziet er geweldig uit met de glitter.I think it’s adorable! I'm sure my recipient will love this in her bag. I hope this gave you some ideas. Thank you for checking my blog again!                  * Ik vind het geweldig! Ik weet zeker dat mijn ontvanger dit geweldig zal vinden in haar tas. Ik hoop dat dit je wat ideeën heeft gegeven. Dankjewel dat je opnieuw kwam kijken op mijn blog!

             


 

1 opmerking: