vrijdag 7 augustus 2020

Triadic Colors On The Color Wheel

Hello, crafty friends! I'm here with a bright lemon card made for Newton's Nook Design. The colors on the card match perfect because of the color wheel.                  Hallo, creatievelingen! Ik ben hier met een heldere citroen kaart gemaakt voor Newton's Nook Design. De kleuren op de kaart passen perfect bij elkaar door het kleurenwiel.


A color wheel is handy an essential tool for crafters. By organizing the colors in a circle, the wheel shows you what the relationship between different colors is, what the effect of mixing colors will be and which colors combine well with each other.                  Een kleurenwiel is een handig en essentieel hulpmiddel voor creatieveling. Door de kleuren in een cirkel te ordenen, laat het wiel zien wat de relatie is tussen verschillende kleuren, wat het effect is bij het mengen van bepaalde kleuren en welke kleuren goed bij elkaar passen.


Today I look at the Triadic colors. Those are three colors that are equally spread over the color wheel. These create a lively visual interest. It is therefore ideal to make a card with the correct contrast colors. Some palettes are brighter, while others are more refined.                  Vandaag kijk ik naar de Triadische kleuren. Dat zijn drie kleuren die gelijkmatig over het kleurenwiel zijn verdeeld. Deze creĆ«ren een levendige visuele interesse. Het is daarom ideaal om een ​​kaart te maken met de juiste contrastkleuren. Sommige paletten zijn helderder, andere zijn verfijnder.Of course I colored the lemons yellow. The other two triadic colors are red and blue. You can of course also make adjustments by adding a lighter shade or some darker shade instead of sticking to the real color from the wheel. I did that with the blue color; I made it much lighter. I would never combine these colors myself. I think the card looks beautiful now.                  Natuurlijk heb ik de citroenen geel gekleurd. De twee bijhorende triadische kleuren zijn rood en blauw. Je kan natuurlijk ook aanpassingen maken door een lichtere tint of een donkere tint toe te voegen in plaats van vast te houden aan de huidige kleur op het wiel. Dat deed ik dan ook met de blauwe kleur; Ik maakte die veel lichter. Ik zou deze kleuren nooit zelf combineren, maar ik vind de kaart echt prachtig nu!

     

1 opmerking: