donderdag 24 juni 2021

Remake Week at ThermOWeb

#ThermOWeb #thermowebdecofoil #decofoilflock #decofoil #thermowebflock #flock #crittercards #MarianneDesign #elinescollectables #onmytable #craftylady #craftstudio #sneakypeek #sneakerness #whatscooking #decofoil #tondercarfronts #carlijnedesign #jocelijnedesign #coffeelovers #coffeecard #crittercard #dutchcarmaker

You may have already seen it on my Instagram stories, but this week ThermOWeb is doing a "Remake Week". Every member of the design team looks for inspiration on the blog and create something new...                       * Misschien zag je het al op mijn Instagram story's, maar deze week doet ThermOWeb een "Remake Week". Hierbij zoekt elk lid van het design team inspiratie vanop de blog en maakt iets nieuws... 

 

My projects are inspired by Larissa's cards. She has made great Coffee cards several times and I really like them. As you can see in the pictures above Larissa used Toner Card Fronts, Foil and Flock... well so did I.                       * Mijn projectjes zijn ge├»nspireerd op de kaartjes van Larissa. Ze maakte meermaals leuke koffie mok kaartjes en ik vind ze echt geweldig. Zoals je op de foto's hierboven kan zien gebruikte Larissa Toner Card Fronts, Foil en Flock... wel dat deed ik dus ook.

#ThermOWeb #thermowebdecofoil #decofoilflock #decofoil #thermowebflock #flock #crittercards #MarianneDesign #elinescollectables #onmytable #craftylady #craftstudio #sneakypeek #sneakerness #whatscooking #decofoil #tondercarfronts #carlijnedesign #jocelijnedesign #coffeelovers #coffeecard #crittercard #dutchcarmaker

On my blog I will quickly show you some photos, but know that I write a much more extensive blog post for ThermOWeb on their website, with explanations and many more photos.                       * Op mijn blog laat ik jullie snel enkele foto's zien, maar weet dat ik voor ThermOWeb op hun website een veel gedetailleerdere blog post schrijf, met uitleg en veel meer foto's. 

#ThermOWeb #thermowebdecofoil #decofoilflock #decofoil #thermowebflock #flock #crittercards #MarianneDesign #elinescollectables #onmytable #craftylady #craftstudio #sneakypeek #sneakerness #whatscooking #decofoil #tondercarfronts #carlijnedesign #jocelijnedesign #coffeelovers #coffeecard #crittercard #dutchcarmaker

Did you ever tried to remake a project? It’s a great way to give your cards a new look.                       * Heb je ooit geprobeerd een project opnieuw te maken? Het is een geweldige manier om je kaarten een nieuwe look te geven.

Come back tomorrow and see more inspiration!                       * Kom morgen terug en zie meer inspiratie!    
       

1 opmerking: