woensdag 10 november 2021

Christmas cookies

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #cookiecrunchdieset #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #kerstkaartje #Christmascookie #christmascard 
Wednesday is Jocelijne Design day, so here I am again…                       * Woensdag is het Jocelijne Design dag, zodus hier ben ik weer…

Do you remember the card I made that looked like a box of cookies from the bakery (click here to see that card)? Today I made that card again, but with Christmas cookies this time.                       * Herinneren jullie nog het kaartje dat ik maakte dat leek op een doosje met koekjes van de bakker (klik hier om dat kaartje te zien)?  Vandaag maakte ik dat kaartje nog eens opnieuw, maar met kerstkoekjes deze keer.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #cookiecrunchdieset #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #kerstkaartje #Christmascookie #christmascard

Below I like to tell you how I made the cookies (Cookie Crunch cutting dies):                       * Hieronder vertel ik graag hoe ik de koekjes maakte (Cookie Crunch snijmallen):

1. The Biscuit: I colored the biscuit with brown ink. Then I used Nuvo Drops to imitate a sugar line. As a final tap I cut some stars out of glitter paper. Of course I use green and red paper; perfect for christmas. I used the two smallest stars and glued them haphazardly onto my cookie.                       * 1. Het biscuit koekje: Ik gaf het koekje kleur met bruine inkt. Vervolgens gebruikte ik Nuvo Drops om een suikerlijn te imiteren. Als laatste tap sneed ik enkele sterretjes uit glitterpapier. Natuurlijk gebruikte ik groen en rood papier; perfect voor kerst. Ik gebruikte de twee kleinste sterretjes en lijmde ze lukraak op mijn koekje.

2. The chocolate cookie: I also here I first colored this cookie with brown ink. Then I did cut the two small circles out of dark brown paper. To recreate the icing I used white glitter paper and the serrated circle die from the set. I cut that glitter paper again with the regular circle. So the shape fits perfectly on top of the biscuit. As a last, I'm did add something extra to this cookie, maybe a seak peek for what will come soon,….                       * 2. Het chocolade koekje: Ook dit koekje gaf ik eerst kleur met bruine inkt. Ik sneed daarna de twee kleine cirkels uit donker bruin papier. Om het glazuur na te bootsen gebruikte ik wit glitter papier en de  gekartelde cirkel snijmal van de set. Ik sneed dat glitter papier nogmaals met de gewone cirkel. Zo past hij perfect bovenop het koekje.  Als allerlaatste stap voegde ik nog iets extra toe op dit koekje, mss wel een seak peek voor wat snel komen zal,….
 #Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #cookiecrunchdieset #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #kerstkaartje #Christmascookie #christmascard

As a last step, I made the box and added my sweet Christmas wishes.                       * Als laatste stap maakte ik het doosje en voegde er nog lieve kerstwensen aan toe. 

Doesn't the cookies look delicious?! I love the card!                       * Zien de koekjes er niet heerlijk uit?! Ik vind de kaart geweldig!

1 opmerking: