woensdag 17 augustus 2022

You're the Zest


Hello everyone!!! Do you remember the bag I made for Jocelijne Design last week? I couldn't resist making another matching card.                       * Hallo iedereen!!! Herinneren jullie het zakje dat ik voor Jocelijne Design maakte vorige week? Ik kon het niet laten om nog een passend kaartje te maken.


I think it's a super fun combination! Which is your favourite, the card or the bag?                       * Ik vind het een super leuke combinatie! Wat is jullie favoriet, het kaartje of het zakje?

 

1 opmerking: