dinsdag 17 januari 2023

Cute Valentine Gift Bags

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

Welcome to my blog, here I'm sharing valentine gift bags featuring some lovely SVG's from Printable Cuttable Creatables (Cute Lemon & Lime, Cute Strawberry, Cute Autumn Acorns and the Baby Blocks Capital Alphabet Set).                       * Welkom op mijn blog, hier ben ik weer met valentijnscadeauzakjes gemaakt met een aantal mooie SVG's van Printable Cuttable Creatables (Cute Lemon & Lime, Cute Strawberry, Cute Autumn Acorns en de Baby Blocks Capital Alphabet Set).

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

I looked at some funny valentine quotes on google for the images I wanted to use. Then I uploaded all illustration on the Cricut Design Space program. I deleted all shapes I didn’t need for example the squares around the Baby Blocks Capital Alphabet Set.                       * Ik zocht naar een paar grappige valentijnscitaten op Google voor de afbeeldingen die ik wilde gebruiken. Vervolgens heb ik alle illustraties geĆ¼pload naar het Cricut Design Space-programma. Alle vormen die ik niet nodig had verwijderde ik, bijvoorbeeld de vierkanten rond de Baby Blocks Capital Alphabet Set.

Next I selected the words “Zest”, “Berry” and “Nuts” and used the ‘align tool’ to align bottom and space the words evenly (my Cricut Design Space is in Dutch, but I hope the picture still helps you out since the icons are the same).                       * Vervolgens selecteerde ik de woorden "Zest", "Berry" en "Nuts" en gebruikte ik het 'uitlijnen' om de onderkant uit te lijnen en de woorden gelijkmatig uit te lijnen.

When I was happy with the end results I let the machine do the work and cut every piece I need.                       * Toen ik tevreden was met het eindresultaat, liet ik de machine het werk doen en sneed ik elk stuk dat ik nodig had.

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

To bring the idea into reality, prepare the supplies a bit too. Here are my tips to heat transfer.                       Om het idee tot werkelijkheid te brengen, is het goed om ook de benodigdheden voor te breiden. Hier zijn mijn tips voor warmteoverdracht:
  1. In this case I used small bags. It is always a good idea to iron your fabrics before applying the HTV. This will keep your HTV from wrinkling, but it's also handy to center all the artwork on the fabric.                       * 1. In dit geval heb ik kleine zakjes gebruikt. Het is altijd een goed idee om je stoffen te strijken voordat je de flex aanbrengt. Dit voorkomt dat je flex kreukt, maar het is ook handig om alle illustraties op de stof te centreren.

  2. It's always helpful to use a clothes roller to get rid of all the little bits of dust and hair (definitely a must if you have furry fluffs running around the house).                       2. Het is altijd handig om een ​​kledingroller te gebruiken om alle kleine stof- en haardeeltjes kwijt te raken (absoluut een must als je fluffeiepluisjes in huis hebt rodlopen).

  3. As a final tip, don't forget to use a baking paper between your work and the heat press. Otherwise it’s possible your HTV sticks onto your heat press. This is especially useful for illustrations with many layers like here.                       * 3. Vergeet als laatste tip niet om bakpapier te gebruiken tussen je illustratie en de hittepers. Anders is het mogelijk dat je je flex op je hittepers blijft plakken. Dit is vooral handig voor illustraties met veel lagen, zoals hier.
#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

The end results are simply stunning and super cute!!                       De eindresultaten zijn gewoonweg verbluffend en super schattig!!

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

I bought some heart shaped cookies that fit in these bags. They will be given away on Valentine’s day to some family members.                       * Ik heb wat hartvormige koekjes gekocht die in deze zakjes passen. Ze worden op Valentijnsdag weggegeven aan enkele familieleden.

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

These little bags are perfect to make someone’s day.                       Deze kleine zakjes zijn perfect om iemands dag goed te maken.

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

All the files come with more images that you see here on the blog, be sure to check them out, to see what’s your favorite.                       * Alle bestanden worden geleverd met meer afbeeldingen die je hier op de blog ziet, zorg ervoor dat je ze bekijkt om te zien wat je favoriet is.

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

If you love it so much like I do, than know there is a big fruit set too; the “Cute Summer Fruit SVG Files Collection” on the PCC shop. You can see oranges, cherry’s, melons, a banana,… and a lot more in the set.                       * Als je er net zo dol op bent als ik, weet dan dat er ook een grote fruits set is; de "Cute Summer Fruit SVG Files Collection" in de PCC-winkel. Je ziet sinaasappels, kersen, meloenen, een banaan,… en nog veel meer in de set.

I still have a few quotes I love: You are very a-PEELING, I love you CHERRY much, you hold the KIWI to my heart,.. I really can keep going here and cannot wait to see what you make!                       Ik heb nog een paar quotes waar ik van hou: You are very a-PEELING, I love you CHERRY much, you hold the KIWI to my heart,... Ik kan nog lang doorgaan en kan niet wachten om te zien wat jullie maken!

#cutesvg #printablecuttablecreatables #vinylcrafts #cricutmade #svgfiles #svgcuttingfiles #handmade #cricutsvgfiles #cricutcrafts #cricutvinyl #svgs #cardmaking #cricutexploreair #silhouettecameo #htv #cricutobsessed #cricutdesignspace #etsy #cutecutfiles #cricut #crafts #cottonbags #valentineidea #custom #svgcutfiles #cricutinspo #cutfiles #custommade #papercrafts #craftvinyl

What is your favorite bag? And which fruit and quote would you like to use? I’m super curious, please let me know below!                       Wat is jouw favoriet zakje? En welk fruit en welke quote zou jij willen gebruiken? Ik ben super benieuwd, laat het me hieronder weten!


   

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten