donderdag 5 januari 2023

Llama Birthday Flags For Girls


Hello everyone!! Today is my first blog post on the Printable Creatable and Cuttable website. To celebrate that, I thought it would be fun to show you something festive; a Birthday Banner.                       * Hallo iedereen!! Vandaag is mijn eerste blogpost voor de Printable Cuttable Creatable website. Om dat te vieren leek het me leuk om jullie iets feestelijks te laten zien; een verjaardagsbanner.

When I start, I think about a theme and all elements that goes with it. My theme started with the llama illustrations, that immediately gave me the idea that I should use cacti and confetti. The flowers are a nice addition, but also fit in with the feminine theme.                       * Als ik begin, denk ik na over een thema en alle elementen die daarbij horen. Mijn thema begon met de lama-illustraties, dat bracht me meteen op het idee om cactussen en confetti te gebruiken. De bloemen zijn een leuke toevoeging, maar passen ook bij het vrouwelijke thema.

So here I'll be sharing the banner featuring a lot of fun illustrations from Printable Cuttable Creatables (PCC) - Sweet Sunflowers, Potted Cactus Trio, Cute Llama, Spring Flowers Llama, the Cute Autumn Acorns and Party Time. All these illustrations are just perfect for a celebration.                       * Dus hier deel ik de banner met veel leuke illustraties van Printable Cuttable Creatables (PCC) - Sweet Sunflowers, Potted Cactus Trio, Cute Llama, Spring Flowers Llama, the Cute Autumn Acorns en Party Time. Al deze illustraties zijn gewoon perfect voor een feest.


The second step is writing the text “Milena is Jarig” (that’s in Dutch “Milena is having her Birthday”). Then I start building the rest of the banner by positioning all elements, normally I start with the bigger elements and go from there. As last step I change colors. I like to not use too many different colors, especially to make it look more cohesive.                       De tweede stap is natuurlijk de tekst “Milena is Jarig” neerschrijven. Daarna werkte ik de banner verder af door alle elementen te positioneren, normaal begin ik met de grotere illustraties en ga van daaruit verder. Als laatste stap verander ik de kleuren. Ik gebruik graag niet te veel verschillende kleuren, vooral om het er meer samenhangend uit te laten zien.


On the first flag you can see one of the cacti. These flowers on top of it were added by using flowers from one of the other illustrations in the cut file (Potted Cactus Trio).
                      * Op de eerste vlag zie je één van de cactussen. Deze bloemen heb ik er bovenop gezet door bloemen uit een van de andere illustraties in het knipbestand (Potted Cactus Trio) te gebruiken.


On the next few flags I added the name and attached elements, like confetti, the llama and flowers on top of a few letters to make the banner extra cute.                       * Op de volgende paar vlaggen heb ik de naam en voegde enkele elementen toe, zoals confetti, de lama en bloemen bovenop een paar letters om de banner extra schattig te maken.


It’s good to use some bigger elements on letters that are easy to read like the “I” and smaller on other letters. This ensures it’s not too buzzy to read the whole sentiment on the banner.                       Het is goed om wat grotere elementen te gebruiken op letters die gemakkelijk te lezen zijn, zoals de "I" en kleinere op andere letters. Dit zorgt ervoor dat het niet te druk is omde volledige tekst op de banner te lezen.


When you start to cut things out, it’s important to count how many flags are in your banner. Because of spacing I did put the word “IS” on one flag instead of using two flags. I also used the bow from the “Cute Autumn Acorns” set, on the I.                       * Wanneer je de elementen dingen begint uit te knippen, is het belangrijk om te tellen hoeveel vlaggen er aan de spandoek hangen. Vanwege het aantal vlaggen heb ik het woord "IS" op één vlag gezet in plaats van twee vlaggen. Ik heb ook de strik uit de set "Cute Autumn Acorns" gebruikt, op de I.


The last word is “jarig” (means Birthday in Dutch). On these flags I made sure some elements where coming back, again to give that cohesive feeling.                       * Het laatste woord is "jarig". Op deze vlaggen heb ik ervoor gezorgd dat sommige elementen terugkwamen, wederom om dat samenhangende gevoel te geven.


The elements (confetti, flowers,…) are coming back, but I also make sure for example that all flower illustrations are not next to each other. This secures it’s spaced out nicely.                       * De elementen (confetti, bloemen,…) komen terug, maar ik zorg er bijvoorbeeld ook voor dat alle bloemenillustraties niet naast elkaar staan. Dit zorgt ervoor dat alles een mooi geheel krijgt.


The last item on this banner is the cute Llama from the “Cute Llama” SVG File & Clipart.                       * Het laatste item op deze banner is de schattige Llama van de "Cute Llama" SVG File & Clipart.

I hope I have inspired you with my first blog post! This post is made to give you some inspiration on how you can use different images together. I didn’t go in to too much details. If you have any questions feel free to ask (here on the blog, in our Facebook Group or on Instagram)!                       * Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd met mijn eerste blogpost! Dit bericht is gemaakt om je wat inspiratie te geven over hoe je verschillende illustraties samen kunt gebruiken. Ik ging niet te veel in op details. Als je vragen hebt, stel ze gerust (hier op de blog, in onze Facebook-groep of op Instagram)!

    

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten