donderdag 25 mei 2023

Carlijn Design Release: Wax Seals, Wax and Papers

You may have already seen it on social media, but today we have another lovely release from Carlijn Design.                        * Jullie zagen het misschien al op sociale media, maar vandaag hebben we weer een leuke release van Carlijn Design.


This time she not only comes with wax seals stampsand wax seals/sealing wax, but there is also paper for the first time!!                        * Deze keer komt ze niet alleen met waxzegels stempels en waxzegels/zegellak, maar is er ook voor het eerst papier!!                       


Even though you only see one of the wax stamps here and the wax itself, I absolutely love the new paper. I'll show you more of the paper on Monday.                        * Ook al zie je hier alleen één van de waxzegels en de wax zelf, ik ben ook echt helemaal weg van het nieuwe papier. Maandag laat ik jullie alvast meer van het papier zienvan zien.

 
     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten